Logo


 

PGB wordt in zorgverzekering toegankelijker

Geplaatst op 08-11-2016  -  Categorie: Zvw

Sinds 1 januari 2015 is het mogelijk om een PGB te krijgen als men via de zorgverzekering persoonlijke verzorging en/of verpleging nodig heeft. Zorgverzekeraars hebben echter veel voorwaarden gesteld aan het daadwerkelijk verkrijgen van een PGB. Zo is het op dit moment niet mogelijk een PGB te krijgen als er sprake is van planbare zorg. Dan wordt alleen een indicatie voor natura zorg afgegeven. Ook zijn er veel signalen dat wijkverpleegkundigen, die de indicatie stellen, niet onafhankelijk genoeg kunnen werken, heel verschillend indiceren enz. Soms werden er hele hoge indicaties afgegeven, veel hoger dan ooit in de AWBZ, soms werd zorg geïndiceerd die eigenlijk via de Jeugdwet of Wmo geïnduceerd moet worden. Op termijn zal er een nieuw kader worden vastgesteld voor wijkverpleegkundigen en zullen zij worden geschoold in het indiceren.In bestuurlijk overleg tussen VWS en Zorgverzekeraars Nederland is afgesproken dat er een tijdelijke commissie komt die tot doel heeft om zorgverzekeraars op verzoek te adviseren over de juistheid van de gestelde indicatie.

 

Logeren vanaf 2017 bij intensieve kindzorg
Bij de besprekingen over de bestuurlijke afspraken is ook stilgestaan bij verblijf in het kader van intensieve kindzorg. Partijen hebben met elkaar geconstateerd dat verblijf, anders dan verpleging en verzorging, niet informeel kan worden aangeboden. Bij verblijf moet immers sprake zijn van een verblijfslocatie die aan verschillende voorwaarden voldoet. Zo zal per 1 januari 2017 een beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) van toepassing zijn waar Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg aan moet voldoen Bijvoorbeeld een weekend logeren bij opa en oma is nog steeds mogelijk, maar de gedeclareerde zorg betreft in dat geval uren verpleging en verzorging en niet verblijf. Logeren (verblijf)  kan niet meer met PGB worden ingekocht, omdat de instelling immers moet voldoen aan de beleidsregel Nza. Er moeten dus inkoopafspraken met de zorgverzekeraar zijn gemaakt, anders kan de instelling via IKZ, geen zorg meer verlenen.

 

Informele tarief iets verhoogd
Afgesproken is dat het maximale informele tarief wordt verhoogd van € 20,00 naar € 23,00 per uur. Zorgverzekeraars stellen zelf de tarieven vast, maar mogen voor informele zorg dus maximaal € 23,00 vaststellen.