Logo


 

Pgbs zorgen in 2015 voor tegenvaller van 426 miljoen

Geplaatst op 20-05-2016  -  Categorie: Wlz  -  Bron: Zorgvisie

Van RijnDe problemen bij de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten (pgb's) resulteert in een forse tegenvaller voor het kabinet. Het bedrag dat gemoeid is met die budgetten, waarmee hulpbehoevenden zelf zorg kunnen regelen, kwam vorig jaar uit op de helft meer dan begroot - een tegenvaller van 426 miljoen euro. Dat schreef de Volkskrant gisteren.

 

Het kabinet dacht dat de pgb's in 2015 810 miljoen euro zouden kosten. Nu blijkt uit het jaarverslag van het ministerie van VWS dat de budgetten 1,2 miljard euro hebben gekost. De wijze van uitbetalen van de pgb's veranderde vorig jaar en dat liep uit op een debacle, aldus de Volkskrant. Om de controle te verbeteren en fraude tegen te gaan nam de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de uitbetaling over van de zorgkantoren. Voordat de SVB tot uitbetaling overgaat, moet door hulpbehoevenden een reeks formulieren zijn ingediend, die zijn goedgekeurd door de gemeente of door het zorgkantoor. Deze formulierenstroom kwam vorig jaar niet goed op gang, waardoor de uitbetaling in het honderd liep. Verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn besloot tot versnelde uitbetaling en controle achteraf. Dit resulteert volgens het ministerie van VWS in een forse tegenvaller. Er is 50 procent meer uitbetaald dan geraamd, in totaal 1.236 miljoen euro.

Totaal VWS-budget De uitgaven voor de curatieve zorg over 2015 vielen mee, terwijl er bij de langdurige zorg overschrijdingen waren. Per saldo heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2015 600 miljoen minder uitgegeven dan was begroot. Dat blijkt uit het jaarverslag van VWS over 2015.