Logo


 

Overgangsjaar voor wet Zorg en Dwang (Wzd)

Geplaatst op 18-06-2019  -  Categorie: Algemeen

Tijdens de ledendag in maart dit jaar en tijdens bijeenkomsten voor ouderinitiatieven hebben wij regelmatig gesproken over de consequenties van de invoering van de Wet zorg en Dwang (Wzd) voor budgethouders.

 

Minister De Jonge (VWS) wil geen uitstel van de invoering van de Wet zorg en dwang. De wet treedt op 1 januari 2020 in werking. Wel is het eerste jaar van de Wzd een overgangsjaar.

Acht organisaties: KansPlus, Ieder(in), Alzheimer Nederland, LSR, KBO-PCOB, LFB, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland) pleitten voor het wél invoeren van de nieuwe wet, omdat uitstel niet in het belang is van hun achterban.

Andere organisaties, hebben gepleit voor uitstel. VGN (koepelorganisatie gehandicaptenaanbieders) en NVAVG (vereniging van AVG artsen) hebben de minister gevraagd om 2020 te benutten als overgangsjaar. Zij maken zich zorgen over de uitvoerbaarheid en vrezen extra bureaucratische rompslomp.

De Tweede Kamer heeft op 18 juni  de Wijzigingswet zorg en dwang aangenomen. Hierin wordt de Wzd-functionaris geïntroduceerd als vervanging van de Wzd-arts.

Op 7 juni schrijft Minister de Jonge in een brief dat 2020 gebruikt zal worden om samen met betrokken partijen te werken aan een goede implementatie van de Wzd.

Op de website www.dwangindezorg.nl  van het ministerie van VWS  is meer informatie te vinden.