Logo


 

Ouderinitiatieven nemen ‘heft in eigen hand’, nu en voor de Toekomst

Geplaatst op 22-05-2021  -  Categorie: Wooninitiatieven

Op zaterdag 19 juni 2021 vindt van 11.00 tot 15.30 uur een (afsluitend) digitaal congres plaats van het project ‘Heft in eigen Hand”.

Dit congres is bedoelt voor initiatiefnemers van zgn. ouderinitiatieven, gerealiseerd of nog in de opstartfase. Tijdens dit door ZonMw gesubsidieerde project hebben we met acht ouderinitiatieven gekeken naar de toekomst van de ouderinitiatieven als de initiatiefnemers (ouders) ouder worden en hun taak willen overdragen aan kinderen/ andere bestuursleden of overdragen aan een zorgaanbieder. Wat zijn de opgedane ervaringen? Waar moet je allemaal aan denken? Wat zijn de mogelijkheden? Tijdens dit congres praten wij u graag bij. Vanwege de coronacrisis heeft het project enige vertraging opgelopen en zal nog niet volledig zijn afgerond. Maar dat weerhoudt ons niet om bij digitaal elkaar te komen en ervaringen te delen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/congres2021/

Ochtendprogramma van 11.00 tot 12.30 uur
Tijdens het ochtendprogramma nemen wij u mee naar een Ronde Tafelgesprek onder leiding van Henk Reimert, voorzitter van Droo-huus, oud bestuurder van diverse zorgorganisaties. Aan tafel zit een aantal deelnemers van de acht Ouderinitiatieven die de anderhalve jaar zich bezig gehouden hebben met de toekomst van hun ouderinitiatief, ieder op geheel eigen wijze.  Soms wordt er gekozen om zich aan te sluiten bij een zorgaanbieder en over te stappen naar Zorg in natura, soms wordt er gekozen om externe bestuursleden te zoeken, soms wordt er een andere bestuursstructuur gekozen. Graag geven zij allen een toelichting op de stappen die zij hebben gezet.

  • Welke stappen hebben zij gezet?
  • Welke hulpmiddelen zijn gebruikt?
  • Tot welke conclusie zijn zij gekomen.

Nieuwe website
Aan het eind van het plenaire gedeelte zal de website, die speciaal voor dit project ontwikkeld is en waarop de werkwijze per ouderinitiatief is beschreven, worden gepresenteerd, waar u allerlei hulpmiddelen vindt om zelf het gesprek over de toekomst van het ouderinitiatief aan te gaan.

Middagprogramma workshops: van 13.15 tot 15.30 uur
Na het plenaire ochtenddeel zal een aantal workshops worden aangeboden over o.a.

  • De rol van de inspectie bij ouderinitiatieven
  • Het zorgkantoor en Ouderinitiatieven
  • Goed Leven Plan en Ouderinitiatieven
  • Ouderwordende bewoners in ouderinitiatieven
  • Anders vasthouden (driehoekskunde) en Ouderinitiatieven
  • Overgaan van PGB naar Zorg in natura; wat zijn de consequenties voor ouderinitiatieven?
  • Wet zorg en dwang in ouderinitiatieven

U kunt zich aanmelden. Voorafgaand aan de bijeenkomst vindt de Algemene ledenvergadering plaats van Naar-Keuze. Deze is uiteraard alleen toegankelijk voor leden van Naar-Keuze.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/congres2021/

Elke deelnemer dient zich apart aan te melden.

U ontvangt 3 dagen van te voeren informatie via de e-mail hoe u kunt inloggen op 19 juni 2021.

Ondanks alles hopen wij toch dat we een prettig ‘digitaal’ congres met elkaar hebben over dit belangrijke onderwerp; de toekomst van uw ouderinitiatief.