Logo


 

Ook huur gemeenschappelijke ruimten mag betaald worden uit wooninitiatieventoeslag

Geplaatst op 07-04-2017  -  Categorie: Wooninitiatieven

Er is meer duidelijkheid over het declareren van de kosten via de wooninitiatieventoeslag. Nog steeds kan er zorg en ondersteuning betaald worden uit de wooninitiatieventoeslag. Dat is al vele jaren het geval.
In 2017 is de toeslag € 4.102 die besteed kan worden aan het inkopen van extra zorg. Er worden 2 groepen wooninitiatieven onderscheiden

 1. Wooninitiatieven met een zorgfunctie
 • Het wooninitiatief zelf, in de vorm van de rechtspersoon, koopt voor alle bewoners de zorg in. De bewoners hebben een zorgovereenkomst met het wooninitiatief.
 • Wooninitiatieven waarbij zorgondernemers (ondernemers zoals de Thomashuizen) de zorg verlenen en waar de bewoners een rechtstreekse overeenkomst hebben met het wooninitiatief.Dit zijn wooninitiatieven waarvan de bewoners een rechtstreekse zorgovereenkomst hebben met hun zorgverlener. De zorg verloopt dus niet via de rechtspersoon van het wooninitiatief, maar de bewoner treedt zelf op als werkgever.Vanuit de wooninitiatieventoeslag kunt u de volgende kosten declareren.Kosten voor:
 • Ad 1: Wooninitiatieven met een zorgfunctie
 • Te declareren kosten
 • 2. Wooninitiatieven enkel huis
 • alarmsystemen
 • uitluisterapparatuur
 • brandveiligheid
 • domotica
 • onderhoud van onder punt 1 t/m 4 genoemde punten
 • zorg gerelateerde investeringen in gemeenschappelijke ruimten

Overheadkosten, zoals administratiekosten, kosten voor het kantoor en kantoorartikelen, worden vergoed en lopen via het zorgtarief dat in uren of een vast maandbedrag wordt gedeclareerd. Deze kosten kunnen niet van de wooninitiatieventoeslag bekostigd worden.

Ad 2: wooninitiatief/enkel huis

De bewoners van deze wooninitiatieven kunnen de volgende kosten declareren:

 • alarmsystemen
 • uitluisterapparatuur
 • brandveiligheid
 • domotica
 • onderhoud van onder punt 1 t/m 4 genoemde punten
 • zorg gerelateerde investeringen in gemeenschappelijke ruimten
 • administratiekosten
 • kosten voor het kantoor
 • kantoorartikelen

Ook huur gemeenschappelijke ruimten mag betaald worden vanuit toeslag. Ook de huur voor de gemeenschappelijk ruimte mag uit de toeslag betaald worden, mits die ruimte onlosmakelijk verbonden is met het verlenen van zorg. Dat is belangrijk nieuws voor veel wooninitiatieven en hun bewoners. Deze nieuwe regel gaat in vanaf 1 januari 2017. Dat VWS nu toestemming heeft gegeven om het ook aan de huur van de gemeenschappelijke ruimte te mogen besteden, is voor veel wooninitiatieven en hun bewoners een grote opluchting. De voorwaarde is wel dat de gemeenschappelijke ruimte onlosmakelijk verbonden moet zijn met het verlenen van zorg, een eis waar wooninitiatieven geen probleem mee zullen hebben.

 

Declareren De declaraties over 2017 kunnen gedeclareerd worden als ‘bijkomende kosten’. De SVB heeft hiervoor een formulier ontwikkeld.