Logo


 

Onderzoek naar andere vormen trekkingsrecht gereed

Geplaatst op 22-06-2016  -  Categorie: SVB

PGB geschiedenisOp verzoek van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) met de partners zoals de zorgkantoren, gemeenten, budgethoudersverenigingen, waaronder Naar-Keuze onderzoek laten verrichten naar een aantal alternatieven voor de uitvoering van het persoonsgebondenbudget (pgb). Ook Naar-Keuze heeft een gesprek gehad met de onderzoekscommissie en aangeven waar de huidige knelpunten liggen en gesproken over de voor-en nadelen van de nieuwe uitvoeringsvarianten.

Vier (drie) varianten;

  1. De plusvariant
    De plusvariant gaat uit van de huidige organisatie van de uitvoering en bouwt door op het Verbeterplan dat in 2015 is opgesteld en vastgesteld door de ketenpartners. De SVB blijft uitvoerder van een deel van de uitvoering van de PGB-trekkingsrechten (inclusief bijv. uitbetaling, budgetbeheer en salarisadministratie) en er wordt geïnvesteerd in de IT en in standaardisatie en procesvereenvoudigingen.

Budgethoudersvariant
Onder leiding van Per Saldo is een budgethoudervariant ontwikkeld. In deze variant heeft de budgethouder de regie en de verantwoordelijkheid over diverse functies in de keten (vooral uitbetaling en budgetbeheer). Hierbij wordt hij, maar worden ook de verstrekker en de zorgverlener, ondersteund door een portaal met vergaand geautomatiseerde checks.

De decentrale varianten
Er zijn twee decentrale varianten ingebracht: door VNG namens de gemeenten en door ZN namens de zorgkantoren en zorgverzekeraars. Beide varianten gaan uit van hetzelfde principe, namelijk een decentrale (lokale c.q. regionale) uitvoering van onder meer het budgetbeheer, controles op zorgovereenkomsten en declaraties, en betaling aan zorgverleners.

Het onderzoek leidt niet tot een voorkeursvariant, maar laat wel een aantal elementen zien die in elk nieuw systeem goed geregeld moeten zijn.
Op deze manier kan tempo worden gehouden met het uitwerken van een aantal verbeteringen, zonder vooruit te lopen op een definitieve keuze voor een specifieke variant.

 

Nieuw portaal budgethouders
De betrokken organisaties zijn het er op basis van het onderzoek over eens dat vier zaken verbeterd kunnen worden zonder een definitieve keuze te maken over hoe het toekomstige trekkingsrecht eruit ziet.

  • Het op nieuwe wijze ontwikkelen van een eenvoudig, goedwerkend portaal voor de budgethouder als hart van het trekkingsrecht. Liefst ook als app.
  • Vergaand standaardiseren en digitaliseren met onder andere verplichte modelovereenkomsten en -declaratieformulieren.
  • Zo veel mogelijk één loket voor budgethouders. Daarom meer taken en verantwoordelijkheden voor de uitvoering neerleggen bij gemeenten en zorgkantoren: de verstrekkers van pgb's.
  • Daarnaast worden noodzakelijke investeringen bij de SVB onderzocht. Ook omdat SVB zorg moet blijven dragen voor continuïteit van betalen tijdens de verbetering van het trekkingsrecht de komende jaren.

Eind september
De door VWS aangestelde ketenregisseur wordt verzocht om eind september in ieder geval te rapporteren aan het bestuurlijk overleg van alle partners over de stand van zaken op deze onderdelen en noodzakelijke investeringen bij de SVB.

Vooralsnog zal er voor de huidige budgethouder niets veranderen in het systeem van indienen en uitbetalen van zorgverleners.

U vindt de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer hier

U vindt het rapport van Rebel hier (aardig om blz. 15) kadertje even te bekijken.

Volgende week, 29 juni 2016, debateert de Tweede Kamer om 17.00 uur over de uitkomsten van het rapport.