Logo


 

Nieuwe beleidsregels CIZ bekend

Geplaatst op 10-12-2017  -  Categorie: Wlz

logo-cizHet CIZ stelt jaarlijks beleidsregels vast die een leidraad vormen bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg, de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling en de subsidieregeling ADL-assistentie. De beleidsregels voor beide Subsidieregelingen volgen later deze maand. De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2018 zijn op 7 december in de Staatscourant gepubliceerd. U vindt ze ook hier.

 

 

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Inleiding
In de inleiding is de rol beschreven die het CIZ kan nemen om aan te sturen op een gesprek tussen verzekerde, gemeente en/of zorgverzekeraar.

Hoofdstuk Algemeen
In het afwegingskader is een nieuwe eerste stap toegevoegd: de aanvraag. Hierin staat beschreven aan welke wettelijke eisen een aanvraag moet voldoen.
De tekst over intensieve kindzorg is aangepast, vanwege de wijziging in het Besluit zorgverzekering. Het is niet beoogd dat de afbakening tussen verpleging en verzorging voor kinderen en de Wlz verandert.
In 2018 is voor palliatief terminale zorg (PTZ zorgprofiel VV10) geen indicatie van het CIZ meer nodig.
De teksten over zorgprofiel ‘VV herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging in een instelling (VV9B)’ en zorgprofiel ‘VV beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (VV7)’ zijn verduidelijkt/aangepast.

Hoofdstuk Grondslagen
Geringe tekstuele aanpassing bij Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK).
Grondslag psychogeriatrische aandoening of beperking en grondslag verstandelijke handicap: tekst is aangepast aan DSM-5. Grondslag zintuiglijke handicap auditief: tekst over het vaststellen van de grondslag bij gebruik cochleair implantaat is aangepast.

Hoofdstuk Gebruikelijke zorg
Vanwege de aanbevelingen in het HHM-rapport ‘Afwegingskader kinderen Wlz’ (7 maart 2017) is duidelijker beschreven hoe het begrip gebruikelijke zorg in de Wlz wordt toegepast.