Logo


 

Naar-Keuze met andere cliëntenorganisaties zeer verontwaardigd over nieuw uitstel Wlz-besluit toegang voor ggz-cliënten.

Geplaatst op 30-06-2017  -  Categorie: Algemeen

Staatssecretaris Van Rijn wil geen besluit meer nemen over toegang tot de Wet langdurende zorg (Wlz) voor ggz-cliënten. Hij laat dit over aan het volgend kabinet. De cliëntenorganisaties zijn zeer verontwaardigd over dit nieuwe uitstel. De bewindslieden van VWS laten opnieuw de zwaarste groep ggz-cliënten in de kou staan. Deze cliënten moeten nog eens minimaal twee jaar wachten tot zij toegang krijgen tot de zorg die bij hen past. In de tussentijd blijven ze afhankelijk van gemeenten die allemaal hun eigen beleid voeren en vaak de kennis niet hebben om deze doelgroep goed te helpen. Het gaat om 12000 tot 16000 van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving die een beschermde woonomgeving en 24 uurs nabije zorg nodig hebben.

Meerderheid in de Kamer
Al in februari 2014 heeft een brede meerderheid in de Tweede Kamer de motie Bergkamp-Keijzer aangenomen, waarin gevraagd werd de toegang van ggz-cliënten tot de Wlz te regelen. Sindsdien laat besluitvorming door de Minister en Staatssecretaris op zich wachten. Er werd getreuzeld met het starten van advies- en onderzoekstrajecten, en als het advies of onderzoeksrapport er lag duurde het maandenlang voordat de volgende stap gezet werd. Cliënt- en familieorganisaties, brancheorganisaties, de VNG en kortgeleden nog de NZa hebben vergeefs aangedrongen op snellere besluitvorming. Staatssecretaris Van Rijn verwijst nu in zijn brief aan de Tweede Kamer naar de demissionaire status van het kabinet. De Tweede Kamer heeft dit onderwerp evenwel juist niet controversieel verklaard! Mind doet daarom een oproep aan alle Kamerfracties om de rug recht te houden en besluitvorming voor het zomerreces te forceren. De toegang van ggz-cliënten tot de Wlz stond deze week op de Kameragenda in een algemeen overleg over pakketbeheer. Naar-Keuze heeft samen met andere cliëntenorganisaties de Kamerleden een brief geschreven waarin een oproep werd gedaan over dit heikele onderwerp te behandelen omdat het anders wel heel lang gaat duren voordat GGZ-cliënten die 24 uur toezicht nodig hebben, levenslang, mogelijk toegang krijgen tot de Wlz.

Een zeer kwetsbare groep cliënten blijft zo uitgesloten van het recht op langdurige zorg, alleen omdat zij het etiket 'psychiatrische grondslag' hebben. Zie de bijlagen

Brief aan de Kamer van clientenorganisaties

Brief van de staatssecretaris aan de Kamer

Rapport van HHM