Logo


 

Naar-Keuze aanwezig tijdens politiek ontbijt op 21 september 2018 in Den Haag

Geplaatst op 21-09-2018  -  Categorie: Algemeen

ontbij-2Op vrijdag 21 september vond het jaarlijkse politieke ontbijt plaats, traditiegetrouw op de tweede dag van de Algemene beschouwingen, tijdens de week waarin de miljoenennota wordt gepresenteerd. KansPlus (belangennetwerk verstandelijk gehandicapten) en Sien (vereniging rondom mensen met een verstandelijke beperking) organiseerden het ontbijt en hebben andere cliëntenorganisaties gevraagd ook aanwezig te zijn.  Van dat aanbod heeft Naar-Keuze dankbaar gebruik gemaakt

Het thema van het ontbijt:

“Wat is een nodig voor een goede kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking?”

Politici, beleidsmedewerkers van diverse ministeries, belangenorganisaties en ouders gingen met elkaar in gesprek.  Vanuit de dagelijkse praktijk deelden ouders en professionals hun verhalen. Het doel van het ontbijt is om politici te voeden met informatie uit het veld en om de verbinding te versterken tussen het werk van belangenorganisaties en de politiek, speciaal gericht op mensen met een verstandelijke beperking.

Een moeder vertelde over de enorme administratielast waar zij mee te maken heeft, gemiddeld netto 5 uur per week, maar bruto (inclusief alle telefoontjes, maar soms ook het verwerken van die telefoontjes en lastige brieven die je soms aanvliegen) meer dan 8 uur per week. Tijd die je eigenlijk gewoon met je kind moet kunnen doorbrengen.

Een vader sprak over wat muziek betekent in het leven van kinderen met een zeer ernstige meervoudige beperking. Hoe een stuk muziek de kwaliteit van het leven van deze kinderen enorm kan verhogen.

Een andere vader verwoordde zijn zoektocht naar geschikte dagbesteding voor zijn inmiddels 44-jarige zoon. Hij functioneerde uitstekend  op een locatie tot bleek dat hij 500 meter te ver woonde van de dagbesteding. In 2013 zijn de vervoerstarieven gehalveerd. Dat betekende dat veel zorgorganisaties de dagbesteding gingen reorganiseren. Zijn pleidooi was vooral dat dagbesteding essentieel onderdeel uitmaakt van het leven van mensen met een verstandelijke beperking . Voor velen betekent dagbesteding ‘werken’. Daar mag niet aan getoornd worden. Zorgorganisaties moeten veel meer in overleg met ouders en familie als er plannen zijn om te reorganiseren en uitgaan van de wensen van de mensen en hun familie zelf.

De bijeenkomst bestond uit een formeel en een informeel deel. Om 8 uur startte het ‘formele’ deel van de bijeenkomst. Er waren presentaties waarin kort en bondig verteld werd waarom bijzondere aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking noodzakelijk is; Wat zij nodig hebben voor een goede kwaliteit van leven.
In het informele deel was er alle gelegenheid om onderling met elkaar van gedachten te wisselen.