Logo


 

Mensen die via arbeidsovereenkomst werkzaam zijn (PGB) toch recht op WW

Geplaatst op 02-04-2023  -  Categorie: Algemeen

Een persoonlijk dienstverlener die vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) wordt betaald en die minder dan 4 dagen per week werkt in dienst van de persoon met het pgb, is verzekerd voor de Werkloosheidswet (WW). Het uitsluiten van deze groep levert namelijk indirecte discriminatie van vrouwen op. Dit oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vandaag. Hiermee komt de CRvB voor mensen die vanuit een pgb worden betaald tot een ander oordeel dan in zijn uitspraak uit 1996 (ECLI:NL:CRVB:1996:ZB6049).

 

Gevolgen
Dit zal wel gevolgen hebben. De zorgverleners zullen premie moeten gaan betalen. De budgethouder zal als werkgever ook prima moeten gaan afdragen dus de PGB tarieven zullen moeten worden aangepast als wordt gewerkt met een arbeidsovereenkomst/ 3 dagenregeling. Er moet nog wel een en ander worden uitgezocht. Bv. vanaf wanneer geldt deze regeling?  Moeten werknemers die via een arbeidsovereenkomst werken met terugwerkende kracht premie gaan betalen? Er wordt ingeschat dat er 33.000 arbeidsovereenkomsten in Nederland zijn via PGB. Dit betekent dus nogal wat.

 

 

In de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep betreft het een huishoudelijke hulp die in 2015 t/m 2018 huishoudelijk hulp verrichtte in het kader van de Wlz. Later ( in 2019) werd zij werkeloos en dan wordt gekeken naar het arbeidsverleden. Aanvankelijk telde de jaren waarin zij werkzaam was als huishoudelijke hulp voor de Wlz, betaald via PGB, niet mee. Daar tegen is bezwaar/beroep aangetekend en ten slotte is dit bij de Centrale Raad van Beroep terecht gekomen. Deze oordeelt dat er sprake is van discriminatie als die jaren niet mee tellen om vast te stellen of iemand recht heeft op WW.