Logo


 

Maaltijd bereiden mag niet betaald worden met PGB

Geplaatst op 16-09-2016  -  Categorie: Wooninitiatieven

Eten bereidenOp verzoek van enkele leden is navraag gedaan bij het Zorginstituut of het bereiden van de maaltijd en doen van boodschappen bekostigd kan worden uit het PGB. Dat is niet het geval. Alleen als sprake is van begeleiding van bewoners tijdens het koken door een begeleider kan dit worden betaald uit PGB. Let hier dus op als een zorgbeschrijving wordt gemaakt en noem een hulpverlener geen kok maar een begeleider. Het smeren van een boterham of snijden van vlees, omdat iemand dat niet zelf kan, maakt deel uit van persoonlijke verzorging en kan wel betaald worden met PGB.

 

 

Reactie ZINL
Het bereiden van de maaltijd hoort tot  het verstrekken van eten en drinken als bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wlz. Bij de leveringsvorm pgb is dit onderdeel van de aanspraak uitgesloten. De budgethouder moet zelf voorzien in in de maaltijden. Onder de AWBZ hoorde het bereiden van het eten, alsmede het toezien/stimuleren tot huishoudelijke  verzorging   maar in de Wlz is  dit onderdeel van de aanspraak  beperkt tot 'schoonhouden' van de woonruimte' .

Wel kan het begeleiden van verzekerde bij het bereiden van de maaltijd dan wel het toezien/stimuleren onder de aanspraak begeleiding vallen. Het kan dan vallen onder ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijks levensverrichtingen of het houden van toezicht.  Het toezicht is gekoppeld aan de persoon van verzekerde en niet aan de activiteit. Als het gaat om begeleiding kan dit dus met een pgb worden ingekocht. Het enkel bereiden van een maaltijd valt echter onder de verstrekking van eten en kan niet worden ingekocht met een pgb.

Bij begeleiding groep (dagbesteding) wordt het gebruikelijk geacht dat de zorgaanbieder in eten en drinken voorziet op de tijdstippen van de gebruikelijke maaltijden. Daarmee is vooral bedoeld duidelijk te maken, dat het niet de bedoeling is dat de zorgaanbieder de maaltijden apart aan de verzekerde in rekening brengt.