Logo


 

Kwaliteitskader gehandicaptenzorg, ook voor ouderinitiatieven?

Geplaatst op 04-02-2018  -  Categorie: Wooninitiatieven

Kwaliteitskader gehandicaptenzorg


In 2016-2017 hebben 24 instellingen deelgenomen aan de proeftuin ‘kwaliteitskader gehandicaptenzorg’. Sinds 2017 moeten alle 400 zorgaanbieders die zorg in natura leveren in de Wlz gehandicaptenzorg werken met het kwaliteitskader. Het Zorginstituut Nederland heeft het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 opgenomen in het register voor kwaliteitsstandaarden. Het kader geldt voor aanbieders van zorg die vallen onder de Wet Langdurige Zorg. Door de opname in het register is het kader nu een veldnorm, waardoor het geldt als leidend principe voor het zorginkoopbeleid 2018 en het toezicht door de IGZ. Het kwaliteitskader vervangt de HKZ, de CQ-index en allerlei andere keurmerken. Het kwaliteitsrapportrapport dat wordt geschreven door de zorgorganisatie wordt ook gebruikt voor de zorginkoop en voor de gesprekken met de inspectie. 


Ook voor PGB-initiatieven 
Het is de bedoeling dat ook PGB-initiatieven, Thomashuizen, ouderinitiatieven die werken met PGB en geen zorg inkopen bij een reguliere zorgaanbieder, in de toekomst het kwaliteitskader gaan hanteren. U krijgt globale informatie over het kwaliteitskader, tijdens de bijeenkomst voor ouder(woon)initiatieven. U kunt zich aanmelden voor een verdiepende bijeenkomst dit najaar, speciaal voor ouderinitiatieven. Deze bijeenkomsten zijn bestemd zowel voor ouderinitiatieven die met ZIN werken (maar toch een speciale positie hebben t.o.v. de zorg-met-verblijf locaties), als voor PGB-initiatieven. Voor initiatieven die zelf werkgever zijn en dus zelf met het kwaliteitskader aan de gang gaan, als voor initiatieven die de zorg inkopen met PGB bij erkende zorgaanbieders.  

 

Zowel tijdens de bijeenkomst voor ouderinitiatieven in Breda op 24 maart 2018 , als tijdesn de ledendag op 17 maart 2018 zullen we stil staan bij de mogelijke gevolgen van de invoering van het kwlaiteitskader vanaf 2019 voor PGB initiatieven.