Logo


 

Kort verslag van debat gehandicaptenzorg

Geplaatst op 01-06-2017  -  Categorie: Wooninitiatieven

Op woensdag 31 mei sprak staatssecretaris Van Rijn over het gehandicaptenbeleid met de leden van de vaste Kamercommissie VWS. Tijdens dit overleg stond onder andere de voortgang van de maatwerkindicatie in de Wlz op de agenda. Ook werd gesproken over kleinschalige ouderinitiatieven, en over de zgn. moeilijk plaatsbaren.

Zorgvuldige invoering noodzakelijk
In het debat benadrukte de staatssecretaris meerdere keren dat een zorgvuldige invoering van maatwerkindicatie noodzakelijk is. Vooraf moet helder zijn wat de invoering voor de cliënt in de praktijk betekent. Zorg op maat, waarbij de kwaliteit van leven van mensen centraal staat, is een belangrijk punt en vraagt om een zorgvuldige invoering.

Verbeteringen op korte termijn
Van Rijn geeft aan dat er een wetswijziging nodig is voor de invoering van de maatwerkindicatie. Dit besluit kan pas worden genomen wanneer een nieuw kabinet is gevormd. De commissieleden geven aan dat de problemen rondom passende zorg voor mensen met een beperking, met name binnen de gehandicaptenzorg, al zo lang spelen, dat er niet nog langer gewacht kan worden. De staatssecretaris is het hiermee eens en komt op korte termijn met de volgende verbeteringen:

het eenvoudiger maken van de aanvraagprocedure voor meer zorg
het langer toekennen van indicaties voor meerzorg en de extra kosten thuis regeling (EKT)
het oppakken van individuele casuïstiek door VWS.
Twee weken voor het zomerreces zal de staatssecretaris een brief laten uitgaan met daarin de stand van zaken en een tijdspad voor de voorgenomen wetswijziging rondom de maatwerkindicatie.

Ouderinitiatieven
Een aantal Kamerleden benadrukte het belang van het pgb binnen ouderinitiatieven, maar maakte daarbij de kanttekening dat een aantal gemeenten handvatten nodig heeft om dit beleid goed te kunnen uitvoeren.