Logo


 

Kleinschalige PGB-initiatieven ook op Zorgkaart Nederland

Geplaatst op 17-09-2017  -  Categorie: Algemeen

Als mensen op zoek gaan naar een passende woon-of dagbestedingslocatie, willen zij graag weten wat de ervaringen van andere cliënten en hun familie zijn in die betreffende locatie? Zijn er huisregels? Mag je zelf je persoonlijk begeleider kiezen? Is het eten lekker? Worden er uitstapjes georganiseerd? Vindt er jaarlijks een zorgplanbespreking plaats? Mag je daar als cliënt bij aanwezig zijn? Wat wordt er van ouders/ familie verwacht?

Allemaal vragen die veel ouders en familie zichzelf stellen als zij op zoek gaan naar een geschikte woon-of dagbestedingslocatie voor hun familielid met een verstandelijke beperking. Om het vinden van de ervaringen van andere familieleden/ cliënten makkelijker te vinden is Zorgkaart Nederland ontwikkeld. Zorgkaart is een ervaringssite voor de zorg, zowel de eerstelijnszorg (ziekenhuizen, huisarts, specialisten e.d.) als tweedelijns zorg, bv. de gehandicaptenzorg. Als onderdeel van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg worden er vanaf 1 oktober tot wind 2018 5000 ervaringen actief verzameld door getrainde interviewers.

Speciale vragen gehandicaptenzorg
De afgelopen tijd is hard gewerkt om de vragen op zorgkaart aan te passen aan de langdurige gehandicaptenzorg. Het maakt immers nogal at uit of je je mening geeft over een specialist waar je twee keer per jaar komt, of over de locatie waar je woont of

Ook PGB-initiatieven
Het gaat niet alleen om zorg in natura. Ook PGB-zorginitiatieven, denk aan zorgboerderijen, Thomashuizen, kleinschalige ouder(wooninitiatieven) e.d. krijgen een plek op zorgkaart Nederland.

Zorgkantoor
We merken dat bv. zorgkantoren het belangrijk vinden dat de juiste informatie op locatieniveau te vinden is op Zorgkaart (zie landelijk inkoopkader Wlz 2018) en het eveneens belangrijk vinden dat cliënten en familie keuze informatie hebben op het moment dat zij op zoek gaan naar passende zorg en ondersteuning. We willen benadrukken dat Zorgkaart geen kwaliteitsinstrument is! Daar is het kwaliteitskader voor ontwikkeld Zorgkaart Nederland haalt de ervaringen van cliënten en familieleden op.

Uw initiatief ook op Zorgkaart?
Wij zijn op zoek naar kleinschalige PGB-initiatieven zoals Thomashuizen, Ouder(woon)initiatieven, zorgboerderijen, PGB-dagbesteding e.d. Die hun ervaringen willen delen op zorgkaart. De gesprekken met ouders/ familie zullen veelal telefonisch plaats vinden. Cliënten zullen we de vragen tijdens eens een bezoek aan de woning/ dagbestedingslocatie stellen. Uiteraard wordt dit allemaal in goed overleg gepland. De zorgaanbieder/ het bestuur van de locatie ontvangt een samenvatting van de reviews. VWS heeft geld beschikbaar gesteld om actief reviews op te halen.

Wilt u ook meedoen? Neem contact op met Dorien Kloosterman (06) 46291032.