Logo


 

Handreiking Wet zorg en dwang voor ouderinitiatieven

Geplaatst op 17-12-2019  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Dorien Kloosterman

Op 1 januari 2020 treedt de wet zorg en dwang in werking voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (dementie). Ook bewoners van ouderinitiatieven kunnen hier mee te maken krijgen. Als er onvrijwillige zorg moet worden gegeven, moet er altijd een stappenplan worden gevolgd.

In opdracht van VWS heeft Naar-Keuze een handreiking geschreven voor ouderinitiatieven. In de handreiking wordt beschreven hoe bestuurders van ouderinitiatieven om kunnen gaan met de wet zorg en dwang. Wat moet er geregeld worden? Op dit moment is nog niet helder hoe kosten betaald moeten worden die verbonden zijn aan de invoering van de Wzd per 1 januari 2020. Er moet bv. een zorgverantwoordelijke (coördinator) worden aangesteld als er sprake is van onvrijwillige zorg. Echter; coördinatie van zorg mag officieel niet betaald worden met PGB. Het inschakelen van een Wzd-functionaris of externe deskundige ligt ook lastig. Deze vraagstukken worden nog nader door Vws uitgewerkt. U vindt de handreiking voor ouderinitiatieven hier.

Gedrukt exemplaar
Wilt u een handreiking per post ontvangen; maak dan € 3,00 over op bankrekening NL 09 INGB 000 396 27 93 t.n.v. NAAR-KEUZE te BORNE o.v.v. handreiking Wzd en naam en adresgegevens. Wij sturen u een gedrukte versie van de handreiking toe. Organisaties die de voorlichtingsbijeenkomsten hebben bijgewoond ontvangen een gedrukt exemplaar als wij beschikken over het poastadres.

ZZP'ers
Er is ook een handreiking voor ZZP’ers. Deze is alleen digitaal beschikbaar.

Drukversie
Van beide handreikingen beschikken wij over de drukversies. Wilt u zelf de handreiking laten drukken/kopieren, stuur ons dan een mail. Dan ontvangt u via Wetransfer de drukversie.