Logo


 

Goede ervaringen met onafhankelijke cliëntondersteuning? Laat het ons weten!

Geplaatst op 06-02-2018  -  Categorie: Algemeen

Heeft u ervaring met onafhankelijke cliëntondersteuning (vanuit MEE, Zorgbelang of een andere organisatie) binnen de Wet langdurige zorg? Dan zoeken wij u.

Sinds 2015 hebben cliënten en familieleden die gebruik maken van de Wlz (wet langdurige zorg) de mogelijkheid om een onafhankelijk clientondersteuner in te schakelen. Dat kan zijn als men op zoek is naar passende zorg, een passende woonplek, dagbesteding, maar ook in andere situaties, bv. bij conflicten.

Een onafhankelijke cliëntondersteuner staat naast de cliënt. Hij of zij informeert, adviseert en ondersteunt en is onafhankelijk van de zorgaanbieders. Het eerste en enige doel is het belang van cliënten (en familie). De onafhankelijke clientondersteuning is werkzaam bij MEE, Zorgbelang of vrijgevestigd. De kosten voor deze clientondersteuning worden betaald door het zorgkantoor.

We bemerken dat veel mensen niet weten dat zij gebruik kunnen maken van onafhankelijke clientondersteuners. Daar willen we graag verandering in brengen. Cliëntenorganisaties zoals KansPlus (waar Naar-Keuze een samenwerkingsovereenkomst mee heeft) zijn op zoek naar positieve ervaringen met onafhankelijke cliëntondersteuning. De ervaringen zullen we (anoniem) bundelen om VWS, zorgkantoren en zorgaanbieders te advsieren hoe er meer bekendheid gegeven kan worden aan de Wlz-cliëntondersteuner.

Hebt u goede ervaringen opgedaan en wilt u deze met ons delen in een kort telefonisch interview (ongeveer 20 minuten)? Neem dan voor 1 april contact op met Dorien Kloosterman tel (06) 46291032 of mail namretsoolk.d.[antispam].@kansplus.nl

 

 

Deze actie vindt plaats in het kader van de Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’ waarin een coalitie van verschillende partijen in de zorg (Ieder(in), KansPlus, LFB, LSR, MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN, Zorginstituut Nederland, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. en het Ministerie van VWS) werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de gehandicaptenzorg. Meer informatie is te vinden op: www.ikdoemee.nl