Logo


 

GGZ zorg naar de Wlz vanaf 2021

Geplaatst op 18-08-2019  -  Categorie: Algemeen

Voor bepaalde groepen bestaat de mogelijkheid om vanaf 2021 gebruik te maken van de Wlz, waar nu nog vaak de Wmo en/of zortgverzeklertingswet in beeld is. De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel over de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een psychische stoornis. Samen met andere clientenorganisaties hebben wij hier voor gelobbyd. Dit is goed nieuws voor bijvoorbeeld ouderinitiatieven waarvan clienten  nu de zorg via de Wmo betaald krijgen.

Voor wie?
Het gaat hierbij naar verwachting om 10.000 cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Deze groep cliënten krijgt nu zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning of de Zorgverzekeringswet.

Om een beeld te krijgen wie zorg kan krijgen vanuit de Wlz zijn er omschrijvingen van cliënten (cliëntschetsen) met een psychische stoornis. 

Download toegankelijke webversie cliëntschetsen (pdf)

Voordelen van deze overgang
Toegang tot de Wlz betekent voor deze cliënten dat ze zekerheid hebben dat samenhangende zorg voor de lange termijn is geregeld. Ze hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Met deze overgang worden mensen met een psychische stoornis hetzelfde benaderd als mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening.

Indicatiestelling door CIZ
In een folder verduidelijkt het CIZ de Wlz-toegangscriteria voor de ggz-doelgroep en betrokkenen. Hierin staat uitleg over de toegangscriteria Wlz: blijvende zorgbehoefte, permanent toezicht, 24 uur per dag zorg in de nabijheid, ernstig nadeel, fysieke problemen en zware regieproblemen. Het is een verkorte weergave van de nadere uitwerking en toelichting op belangrijke begrippen in de Wlz zoals beschreven in de Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019. 

Download de folder van het CIZ met een verduidelijking van de toegangscriteria Wlz.

 
Jeugd met ggz-problematiek
Psychiatrische zorg voor jeugdigen tot 18 jaar met ggz-problematiek blijft onder de Jeugdwet vallen. Met de Tweede Kamer is afgesproken dat er nader onderzoek wordt gedaan naar de omvang, de kenmerken en de behoefte aan zorg van deze doelgroep.

Alle leveringsvormen
De cliënt met een Wlz-indicatie kan kiezen voor zorg met verblijf of voor zorg thuis. Zorg thuis is op verschillende manieren mogelijk:

een volledig pakket thuis (vpt)
een modulair pakket thuis (mpt)
(afhankelijk van het zorgprofiel) een persoonsgebonden budget (pgb).
Een gewaarborgde hulp kan verplicht gesteld worden bij een pgb. 

Voortgezet verblijf blijft tijdelijk mogelijk
In de huidige situatie wordt verblijf in een ggz-instelling met psychiatrische behandeling na drie jaar gefinancierd vanuit de Wlz. Het gaat dan om een tijdelijke aanspraak: voortgezet verblijf. Deze mogelijkheid blijft voorlopig bestaan naast de blijvende toegang tot de Wlz.