Logo


 

GGZ indicaties (nog) niet allemaal naar de Wlz

Geplaatst op 20-12-2020  -  Categorie: Wlz

Vanaf 1 januari 2021 krijgen mensen die 24-uurs zorg nodig hebben vanwege psychische problemen toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Het aantal aanvragen voor een Wlz-indicatie per 2021 lijkt hoger dan verwacht en de aanvragen kwamen later op gang dan gehoopt. Daarom duurt het afgeven van de indicatie door het CIZ langer. En daardoor is er ook vertraging bij de zorgkantoren bij het regelen van de zorg en ondersteuning als mensen kiezen voor een PGB.

Overgangsregeling GGZ
Als de aanvraag al is ingediend bij het CIZ, maar nog niet is verwerkt, houdt de cliënt de zorg en ondersteuning via de gemeente en/of zorgverzekering totdat de Wlz is afgegeven. Op dit moment zijn de wachttijden langer dan 4 maanden. De huidige zorg wordt na de afgifte van de indicatie betaald door het zorgkantoor. Het regelen van de zorg via het zorgkantoor moet uiterlijk 1 juli zijn afgerond en is met terugwerkende kracht. Dus de zorg wordt betaald via het zorgkantoor.  De ingangsdatum is altijd de datum van de afgifte van de indicatie (in 2021). De huidige zorg loopt door tot de zorg en ondersteuning is geregeld via het zorgkantoor en wordt achter de schermen omgezet naar Wlz zorg. Het zorgkantoor heeft hiervoor tot uiterlijk 1 juli 2021 de tijd. Als de indicatie nog niet is afgegeven, ontvangt de cliënt bericht van het CIZ, als de indicatie wel is afgegeven, maar de zorg nog niet is geregeld ontvangt de cliënt bericht van het zorgkantoor. Als de CIZ indicatie na 1 januari wordt afgegeven, kan het Wlz-PGB pas vanaf datum afgifte indicatie worden afgegeven, dus niet met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021.

Even een voorbeeld: Kees krijgt een PGB uit de Wmo van de gemeente en heeft een Wlz indicatie GGZ wonen01 gekregen per 15 januari 2021. Tot 15 januari wordt zijn zorg betaald via de gemeente. Vanaf 15 januari wordt zijn zorg betaald via het zorgkantoor. Heeft u hierover vragen; neem contact met Naar-Keuze op.