Logo


 

Extra Kosten Corona aanvragen

Geplaatst op 12-04-2020  -  Categorie: Algemeen

Onderstaand treft u een bericht met een link naar onze website aan waarmee u formulieren kunt invullen om extra kosten (extra PGB) aan te vragen in verband met de Corona crisis. Uiteraard helpen wij u graag als u hier vragen over hebt. Ook vindt u meer informatie op onze website over het doorbetalen van de zorgverleners zoals dagbesteding, logeren enz., terwijl er geen zorg wordt gegeven. 

 

Extra zorg/ PGB nodig?
Voor budgethouders die extra kosten maken vanwege corona is er nu een mogelijkheid om extra budget aan te vragen bij het zorgkantoor. Maakt u in de periode 1 maart tot en met 1 juni 2020 extra kosten omdat u vervangende of extra zorg nodig heeft vanwege het coronavirus? Bijvoorbeeld omdat de dagbesteding is gesloten of omdat er zorgverleners niet kunnen werken? U komt dan mogelijk in aanmerking voor de toeslag Extra Kosten Corona (EKC). Hieronder leest u meer informatie. 

Voor wie geldt de toeslag EKC?
Iedere budgethouder die extra of vervangende zorg nodig heeft vanwege corona en hierdoor extra kosten maakt, mag aanspraak maken op de toeslag. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer er zorgverleners niet kunnen werken vanwege de richtlijnen van het RIVM, of wanneer de dagbesteding dicht is. Zorgverleners die niet kunnen werken volgens de RIVM richtlijnen worden wel doorbetaald. Wanneer u vervangende zorg nodig heeft, maakt u daarvoor extra kosten. We spreken van vervangende zorg als de zorg weggevallen is en dit wordt opgevangen door andere zorgverleners. Dit kunnen bestaande zorgverleners zijn die extra uren maken of dit kunnen nieuwe zorgverleners zijn. We spreken van extra zorg indien er zich een situatie voordoet waarbij uzelf extra zorg nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld als u zelf klachten of symptomen ervaart van het COVID-19 virus. 

Wanneer is er geen recht op de toeslag EKC?
Als een zieke zorgverlener met wie u een arbeidsovereenkomst heeft, niet kan werken. Dan meldt u de zorgverlener ziek bij de Sociale Verzekeringsbank. Via de ziektecompensatieregeling wordt uw budget aangevuld en wordt de zieke zorgverlener doorbetaald. U maakt dan geen extra kosten. Wanneer de zorgverlener geen zorg kan leveren face-to-face maar op een andere manier de zorg levert. Bijvoorbeeld via de digitale weg. Uw zorg is dan niet weggevallen maar u ontvangt de zorg op een andere manier.  

Hoe vraagt u de toeslag EKC aan?
U vraagt de toeslag EKC aan door het formulier EKC in te vullen en naar het zorgkantoor te sturen. Elk zorgkantoor heeft een eigen formulier. Hier vindt u de formulieren van de verschillende zorgkantoren. Dat kunt u het beste digitaal doen maar per post mag ook. Het zorgkantoor kan na de ontvangst van het formulier telefonisch contact met u opnemen voor aanvullende informatie. 

Vanaf wanneer kunt u de zorg inzetten?
U kunt direct na toekenning van de toeslag de zorg inzetten. Ook zorg die al eerder is ingezet, kan worden bekostigd, dus met terugwerkende kracht. Wel moet u een wijzigingsformulier of een nieuwe zorgovereenkomst aanleveren, maar u hoeft niet te wachten totdat deze zijn beoordeeld. U stuurt een wijzigingsformulier in als uw zorgverlener met wie u een vast maandbedrag heeft afgesproken meer uren gaat werken. Werkt u zorgverlener op variabele basis? Dan hoeft u geen wijzigingsformulier op te sturen. Gaat uw huidige zorgverlener andere zorgtaken verrichten? Dan stuurt u ook een nieuwe zorgbeschrijving in. Heeft u een nieuwe zorgverlener? Dan stuurt u een nieuwe zorgovereenkomst met zorgbeschrijving op. 

Hoe lang geldt de toeslag?
De toeslag geldt tussen de periode 1 maart en 1 juni 2020.

 

Ondersteuning

U kunt met al uw vragen bij ons terecht, over de inzet van extra zorg, het doorbetalen van zorg, enz. Wij helpen u graag! U kunt ons bereiken via neemegla.[antispam].@naar-keuze.nl of onderstaand telefoonnummer.