Logo


 

Enquete kindzorg thuis

Geplaatst op 29-07-2016  -  Categorie: Algemeen

Kindzorg thuisOp dit moment kennen we kinderverpleegkundigen en daarnaast kennen we pedagogisch medewerkers. Steeds vaker komen we tot de conclusie dat er een beroepsgroep lijkt te ontbreken, een pedagogisch medewerker met medische kennis of een kinderthuiszorgmedewerker met pedagogische en medische kennis. Omdat men wil proberen in samenspraak met de beroepsopleidingen hierin verandering te brengen, wordt bij ouders gepeild welke behoefte er is. Krijgt uw kind thuis de professionele zorg en ondersteuning die het nodig heeft, ook waar het gaat om somatische problematiek?

Past de deskundigheid van de zorgverlening bij wat voor uw kind nodig is? Vaak hebben kinderen naast een ontwikkelingsachterstand/ verstandelijke beperking, allerlei medische problemen.

In de praktijk blijkt dat het zorgaanbod voor kinderen buiten het ziekenhuis verbeterd kan worden. Om erachter te komen wat er precies beter kan, houdt Medische Kindzorg Thuis een enquête onder ouders/wettelijke vertegenwoordigers. Het kan gaan om zorg betaald via de gemeente (jeugdwet), zorgverzekering of Wlz.

Wij roepen u op om mee te werken aan deze vragenlijst. Dat kan via de onderstaande link. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5-10 minuten.