Logo


 

Doorbetalen niet geleverde zorg

Geplaatst op 20-12-2020  -  Categorie: Algemeen

Met ingang van 1 oktober 2020 mag niet-geleverde zorg weer doorbetaald worden. Dit geldt voor de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

De regeling geldt tot en met 31 december 2021. Maar dat geldt niet altijd. Alleeen als de zorggebruiker of zorgverlener corona heeft of de dagbesteding sluit vanwege besmetting of dat de dagbesteding vanwege de RIVM-richtlijnen niet de volledige ondersteuning kan bieden. De client moet wel een schriftelijke bevestiging van besmetting van zichzelf, de zorgverlener of dagbesteding bij de administratie doen. De regeling over extra kosten die je moet maken door corona is ook verlengd tot en met 31 december 2021. u kunt deze kosten blijven declareren via het EKC-formulier.


Wanneer kan niet doorbetaald worden?
De cliënt/ of mantelzorgers uit angst voor besmetting minder zorgverleners of helemaal geen zorgverleners  meer in huis toelaten.

  • Wanneer de zorggebruiker tijdelijk weer bij ouders/familie thuis woont, omdat hij/zij niet veilig kan wonen bij je wooninitiatief? Dan moet de zorg naar het ouderinitiatief/ wooninitiatief stopgezet worden.

Extra Kosten corona aanvragen
Verder kan tot 1 januari 2022 Extra kosten corona aangevraagd worden als er extra zorg geleverd moet worden. Maar in alle gevallen geldt dat de cliënt zelf besmet is, de dagbesteding diocht is vanwege aantoonbaar besmetting vmet corona e.d. Uit voorzorg iemand thuis houden en dat EKC aanvragen, is niet mogelijk. Wilt u weten welke situatie van toepassing is en wat de mogelijkheden zijn; neem contact met ons op. rootnak.[antispam].@naar-keuze.nl