Logo


 

Debat Jeugdzorg 12 november in Tweede Kamer

Geplaatst op 10-11-2018  -  Categorie: Jeugdwet

1971-804-583725889-meisje-met-handicap-in-rolstoel-met-jong-meisje-oog-en-oog-met-elkaar-610x410De Jeugdwet is drie jaar geleden ingevoerd. Naar-Keuze ontvangt regelmatig vragen en klachten van leden die geen of onvoldoende zorg via de Jeugdwet voor hun kind kunnen krijgen. Daarnaast zijn er vaak vragen omdat informele hulp van familieleden ( ouders die zelf hun kind verzorgen en daar een (gedeeltelijke) vergoeding via PGB voor ontvangen, krijgen te horen dat familie geen zorg mag leveren via pgb. Dan moet dat maar als mantelzorger en dus gratis gegeven worden. Verder krijgen wij veel vragen over het tijdig realiseren van passende zorg, de keuzemogelijkheid voor een pgb en informele hulp, reële tarieven, vaak zijn tarieven van gemeenten te laag om zorg te realiseren, zorg op school levert problemen op, en er wordt te vaak aangegeven dat zorg onder gebruikelijke zorg valt.

Via gemeenten (jeugdteams) wordt een gesprek gevoerd met kind en ouders/familie en wordt een verslag gemaakt. Als er fouten in het verslag worden opgenomen heeft het gezin geen recht op correctie. Verder worden soms meningen van de gemeente (jeugdteam) als feiten vast gelegd. Zelfs als betrokkenen aangeven dat er onjuistheden in verslagen staan, wordt dit niet aangepast. Betrokkenen kunnen hierdoor jarenlang gevolgen ondervinden door onjuistheden in verslagen/ rapportages. We zien dat dit veel voor komt bij thuiszitters en bij gezinnen die zelf met een pgb zorg en/of ondersteuning willen opzetten

 

Passende zorg en ondersteuning

Het is belangrijk dat de juiste zorg en/ of ondersteuning geboden wordt. We zien nog te vaak dat ouders met kinderen van het kastje naar de muur gestuurd worden, er geen of niet passende zorg wordt geleverd waardoor in veel situaties de zorgvraag onnodig zwaarder wordt en lichtere ondersteuning niet meer genoeg is.

Keuzemogelijkheid voor een pgb

We ontvangen regelmatig bericht dat ouders niet meer mogen kiezen voor een pgb. Gemeenten organiseren voorliggende/ algemene voorzieningen waardoor aanvragen voor maatwerkvoorzieningen niet mogelijk zijn. Zelfs als mensen gemotiveerd kunnen uitleggen dat de geboden voorziening voor hen niet passend is. Er zijn ondertussen ook al meerdere uitspraken gedaan hierover door rechters. We zien ook dat budgethouders het hoofd in schoot leggen en de energie niet mjeer hebben om elke keer een bezwaarprocedure te starten. Er wordt niet actief gewezen op onafhankelijke cliëntenondersteuning die hierbij kan worden geboden.

Afname aantal pgb’s Jeugdwet

Het aantal PGB’s dat wordt verstrekt in de Jeugdwet is flink gedaald. Onderstaand treft u een staatje aan. In 2015 was er vaak nog overgangsrecht uit de AWBZ.

Jaar

Aantal budgethouders Jeugdwet

Gemiddeld toegekend budget Jeugdwet

2015

25.650

€ 15.164

2016

19.033

€ 9.467

2017

17.615

€ 11.579

2018

15.740 (halverwege gemeten)

€ 10.828

 

Hoe komt het dat er geen PGB meer wordt afgegeven? Ontvangen deze gezinnen nog wel hulp? Of zijn zij aan hun lot overgelaten. Daarmee kan het voorkomen dat de problematiek veel groter wordt en er straks veel meer kosten gemaakt moeten worden om het gezin op de rit te houden.

 

Logeren
Logeren via de jeugdwet bijna niet meer mogelijk We ontvangen veel signalen dat logeertarieven in de jeugdwet onvoldoende zijn. Gevolg is dat zorgaanbieders geen zorg meer kunnen leveren omdat zij niet kunnen instaan voor de kwaliteit van de zorg. Ouders kunnen geen gebruik meer maken van het logeren. En juist logeren is zo belangrijk om af en toe even op adem te komen.