Logo


 

Weinig gebruik van compensatieregeling

Geplaatst op 22-05-2017  -  Categorie: Algemeen

Tot op heden lijken weinig budgethouders gebruik te maken van de compensatieregeling PGB.

Nog anderhalve week - tot 1 juni - hebben budgethouders en zorgaanbieders de tijd een aanvraag in te dienen voor de compensatieregeling trekkingsrecht pgb. Deze regeling is ingesteld om hen te compenseren voor geleden verliezen ten tijde van de chaos rond de invoering van het trekkingsrecht. Dat er weinig gebruik van de regeling wordt gemaakt komt waarschijnlijk omdat de drempel heel hoog is en er bovendien bewijzen (bonnetjes) moeten zijn van alle extra kosten. Een van de bestuursleden van naar-keuze merkt op: ‘Ik merk zelfs dat zorgverleners nog niet eens de moeite nemen om alle bewijsmateriaal aan te dragen..(het werk dat dit weer met zich meebrengt) Iedereen is al blij dat het momenteel (alhoewel dat ook niet zo is) een beetje redelijk loopt...’

 

Oproep snel aanvraag in te sturen
Demissionair staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) gaf deze week het signaal dat mensen die nog geen compensatie hebben aangevraagd, dat wat hem betreft snel moeten doen. ‘De problemen die budgethouders en pgb-verleners in 2015 hebben ervaren, waren ontzettend vervelend. Om mensen te compenseren voor extra kosten die zij hebben gemaakt door die problemen, heeft het kabinet deze compensatieregeling in het leven geroepen. De looptijd komt nu aan het einde. Tegen mensen die nog bezig zijn of nog twijfelen of ze iets indienen, zou ik willen zeggen: let op de tijd, nu kan het nog.’

Aanvraag indienen finalWat is de Compensatieregeling trekkingsrecht pgb?
In 2015 is de betaling van het pgb veranderd: budgethouders ontvingen niet langer geld op hun rekening. Als gevolg van deze verandering zijn in 2015 zorgverleners niet altijd op tijd betaald. Door de problemen is hinder, stress en ongemak ontstaan bij budgethouders en hun zorgaanbieders. Een deel van hen heeft bovendien extra en soms aanzienlijke kosten moeten maken en dus materieel nadeel ondervonden. Voor hen is de Compensatieregeling trekkingsrecht pgb, kortweg de compensatieregeling, in het leven geroepen.

Aan de vaststelling van de regeling is een periode van voorbereiding vooraf gegaan. In die periode heeft het ministerie van VWS meerdere uitvoeringsscenario’s onderzocht. In juni 2016 is besloten tot uitvoering van een maatwerkvergoeding, bedoeld voor budgethouders en zorgverleners die aanzienlijke kosten hebben gemaakt als gevolg minimaal één vertraagde betaling door de SVB. Na een Europese aanbesteding is eind 2016 de uitvoering ter hand genomen en de regeling op 15 februari 2016 gepubliceerd in de Staatscourant.

Bent u budgethouder of pgb-zorgverlener en hebt u extra kosten gemaakt als gevolg van minimaal één te late betaling door de SVB in 2015? Dan kunt u op grond van deze nieuwe regeling onder bepaalde voorwaarden compensatie voor deze kosten ontvangen. U kunt hiervoor een aanvraag indienen tussen 1 maart 2017 en 31 mei 2017.

Ontdek via de test op de website of u eventueel in aanmerking komt voor compensatie, en bekijk het online aanvraagformulier. Via de hoofdrubrieken "Ik ben budgethouder" en "Ik ben zorgverlener" vindt u alle informatie met betrekking tot de regeling.

Speciale website
VWS heeft een speciale website voor de compensatieregeling opengesteld. Op deze website kunt u meer lezen over de regeling en de manier waarop u compensatie kunt aanvragen. Ook leest u hoe u het Klantcontactcentrum kunt bereiken, als u een vraag heeft en het antwoord niet op deze website vindt. U vindt deze website via; https://www.compensatieregelingpgb.nl/