Logo


 

Ciz geeft twee weken tijd om aanvullende informatie te leveren

Geplaatst op 10-02-2018  -  Categorie: Wlz  -  Bron: Ciz

dossiersOm mensen die een Wlz-indicatie aanvragen sneller een indicatiebesluit te kunnen sturen, heeft het CIZ de termijn voor het opsturen van opgevraagde en aanvullende (medische) informatie teruggebracht naar twee weken. Het CIZ is gehouden aan een wettelijke afhandelingstermijn van de aanvragen van zes weken.

 

Om welke informatie gaat het?
Wanneer iemand een aanvraag doet voor een Wlz-indicatie, is het soms nodig om aanvullende informatie te ontvangen over specifieke aandoeningen en beperkingen. Ciz vraagt dan aan de cliënt, zorgaanbieder, huisarts of medisch specialist om aanvullende informatie op te sturen.

Waarom verandert het CIZ de rappeltermijn?
In 2016 bemerkte het CIZ dat veel opgevraagde aanvullende informatie nét buiten de termijn van twee weken binnen kwam. Om die reden is de termijn verruimd van twee weken naar vier weken. Met een verruiming van de rappeltermijn dacht het CIZ dat de meeste informatie dan zeker binnen de termijn van vier weken binnen zou komen. Nu we een jaar verder zijn, ziet het CIZ dat met deze verlenging niet het gewenste resultaat is bereikt. Er komt nauwelijks informatie binnen tussen de twee en vier weken en de informatie die dan nog komt, komt (net) buiten de vier weken binnen.

Wat als het langer duurt?
Als er redenen zijn waarom de informatie niet binnen twee weken aangeleverd kan worden,Jan de client  contact opnemen met de betreffende medewerker om dit te bespreken. Als het CIZ niets hoort en de informatie is na twee weken niet binnen, dan kan het CIZ de aanvraag niet correct in behandeling nemen.