Logo


 

Oproep Tweede Kamer maatwerk te bepleiten in de COVID-19 maatregelen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Geplaatst op 06-05-2020  -  Categorie: Algemeen

Bij de Covid-19 maatregelen voor mensen met een verstandelijke beperking wordt vooral uitgegaan van het medisch perspectief en worden alle mensen over één kam geschoren. Dit geldt zowel ten aanzien van het verstrekken van beschermende middelen en tests, als ten aanzien van de bezoekregeling. 


We zien dat veel mensen met een verstandelijke beperking het emotioneel erg moeilijk hebben met het feit dat contact met de naaste familie niet mogelijk is. Verstrekking van beschermende middelen kan bezoek mogelijk maken en voorkomt ernstige psychische/emotionele schade bij mensen.


De fysieke gezondheid is bij 75% van de mensen met een verstandelijk beperking niet anders dan die van de gemiddelde Nederlander. Ze worden echter ernstig in hun vrijheid en in het contact met hun familie beperkt, omdat ze in een zorginstelling wonen en daardoor onder de algemene bezoekregeling vallen.


Als verstandelijk gehandicapten organisaties ondersteunen we de inzet van koepelorganisatie Ieder(in) om tot een crisisplan te komen. Op de korte termijn willen de organisaties echter dat vanuit de politiek aangedrongen wordt op meer maatwerk. De belangrijkste speerpunten daarbij zijn: aandacht voor kwaliteit van leven, zorgvuldige risico afweging zowel op medisch als sociaalemotioneel gebied, dialoog met cliënten en naasten over persoonlijke vrijheid en contact met familie, inzet van beschermende maatregelen en tests om contact met familie mogelijk te maken. 
Bijlage: brief aan de woordvoerders Gehandicaptenbeleid in de Tweede Kamer