Logo


 

Algemeen overleg gehandicaptenbeleid in Tweede Kamer

Geplaatst op 21-06-2019  -  Categorie: Algemeen

Op 13 juni 2019 vond het overleg gehandicaptenbeleid plaats in de Tweede Kamer.

Toegang tot zorg
Er worden vragen gesteld aan de minister over de toegang tot goede zorg. Hier bestaan zorgen over. Wat is er verbeterd om te voorkomen dat mensen niet weten waar ze terecht kunnen met hun zorgvraag? Naar-Keuze geeft bijvoorbeeld regelmatig voorlichting aan ouders, maar ook aan leerkrachten e.d. over de verschillende zorgwetten sinds 2015 op scholen voor speciuaal onderwijs en kinderdagcentra.

Clientondersteuning
Het is niet voldoende bekend dat alle mensen en familieleden gebruik kunnen maken van onafhankelijke clientenondersteuning. Veel mensen weten niet hoe ze een clientondersteuner kunnen benaderen.  Hoe kunnen we dit verbeteren? Uiteraard is het belangrijk dat de clientondersteuner goed op de hoogte is en zo mogelijk is gespecialiseerd in bv. PGB, maar ook weet hoe complexe problematiek kan worden opgepakt..

Extra zorg (bijvoorbeeld EKT of Meerzorg) aanvragen in de Wet langdurige zorg (Wlz) is erg ingewikkeld en bureaucratisch, terwijl er zorg op maat beschikbaar moet zijn. Kamerleden willen van de minister weten of dit niet eenvoudiger kan.Dit is ook iets waar de leden van Naar-Keuze regelmatig tegenaan lopen.

 

De minister erkent dat toegang tot zorg niet makkelijker is geworden sinds de overgang in 2015. Er zijn verschillende loketten waar mensen zorg kunnen aanvragen, maar we moeten voorkomen dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. Het is de bedoeling dat bij een volgende evaluatie de zorg zichtbaar toegankelijker is geworden.

Cliëntondersteuning moet voor iedereen vindbaar zijn, aldus de minister. Daarnaast moeten we leren van de goede voorbeelden en moet de cliëntondersteuning  als onafhankelijk worden ervaren. Er zijn op dit moment een aantal pilots met gespecialiseerde clientenondersteuning. De resulaten daarvan zullen meegenomen in de verdere ontwikkeling van clientondersteuning.

Over het aanvragen van extra zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) zegt de minister dat dit minder ingewikkeld zou moeten kunnen, maar het moet ook niet zo zijn dat iedereen maar extra zorg kan aanvragen. De budgetten die horen bij zorgprofielen zouden immers (meestal) voldoende moeten zijn.