Logo


 

Maatregelen

Deze periode betekent voor veel budgethouders en hun zorgverleners bezorgdheid over zorgcontinuïteit, geregel en improviseren. Daarom introduceert het ministerie van VWS een tijdelijk pakket aan maatregelen en enkele tijdelijke wijzigingen in het pgb-proces. Het belangrijkste uitgangspunt: de zorg moet doorgaan. Ook vragen we van budgethouders om met veranderingen in hun zorg en/of ondersteuning, altijd te overleggen met de budgetverstrekker. De verstrekkers (zorgkantoor, zorgverzekeraar of gemeente) bieden de budgethouders de nodige ondersteuning aan en actuele informatie. De maatregelen zijn in samenwerking met de VNG (koepel van gemeenten) en ZN (koepel an zorgkantoren)  tot stand gekomen.
 
De regelgeving voor pgb wordt tijdelijk verruimd om de zorg door te kunnen laten gaan. De verruiming sluit aan op de keuzes die gemaakt zijn voor zorg in natura. Maar alleen als het echt niet anders kan, mogen budgethouders afwijken van de huidige, wettelijke processen en budgetten. De maatregelen gelden voorlopig van 1 maart tot 1 juni 2020