Logo


 

Doorbetalen van zorg die niet geleverd is

Deze periode betekent voor veel budgethouders en hun zorgverleners bezorgdheid over zorgcontinuïteit, geregel en improviseren. Daarom introduceert het ministerie van VWS een tijdelijk pakket aan maatregelen en enkele wijzigingen in het pgb-proces. Zo is het tot 1 juni mogelijk om zorg door te betalen als deze niet geleverd kon worden. Dit geldt voor zorg via een pgb op basis van de Wlz, Wmo en Jeugdwet. Er wordt van de budgethouders verwacht dat ze meewerken aan deze afspraak.
 
Informatie voor budgethouders
Binnen de Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz wordt het mogelijk gemaakt om - ongeacht het type contract – niet-geleverde zorg door te betalen. Binnen de gemeentelijke wetten zal zo nodig het budget worden opgehoogd. Voor de Wlz geldt de mogelijkheid om de zorg alsnog in te zetten vanuit de maatregel om extra en vervangende zorg in te zetten. 
 
De voorwaarde hierbij is dat u als vertegenwoordiger van de budgethouder zelf bijhoudt welke zorg niet geleverd, maar wél betaald is. De overheid verwacht van budgethouders dat zij conform afspraken handelen. Er komt een formulier om de uren bij te houden, en waar de budgethouder verder alle noodzakelijke gegevens voor deze financiering kan invullen. U wordt geïnformeerd wanneer dit formulier beschikbaar komt. Het zorgkantoor of de gemeente kan deze informatie opvragen bij de budgethouder.
 
De betrokken partijen onderzoeken nog hoe dit administratief het best kan worden georganiseerd. Zodra de manier van registratie bekend is en het formulier beschikbaar is, leest u dit op onze website en de websites van de zorgkantoren.
 
Informatie voor zorgaanbieders
VWS heeft met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG, voor de Wmo en Jeugdwet) en Zorgverzekeraars Nederland (voor de Wlz) afspraken gemaakt over het doorbetalen van gecontracteerde natura- en pgb-zorgaanbieders, ook als zorg en ondersteuning niet of anders wordt geleverd. De zorg moet immers doorgaan. Hierbij blijft de oproep staan dat de zorgaanbieders eerst onderzoeken of ze de zorg op een andere wijze kunnen leveren zodat deze maatregel niet nodig is.  Ook wordt van (Wlz)-zorgaanbieders verwacht dat zij op facturatie naar budgethouders specificeren welke zorg wel en niet geleverd is tot 1 juni. 
 
Voor aanbieders van zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp zijn deze afspraken met VNG en ZN voorliggend. Dat betekent dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de overige kabinetsmaatregelen voor werktijdverkorting voor organisaties en zzp’ers.