Logo


 

Maatregelen PGB rondom Corona

Kritiek op de maatregelen
Belangrijkste punt van kritiek is dat er eerst een formulier moet worden ingevuld om extra kosten te mogen uitbetalen en pas na goedkeuring de extra zorg kan starten.

En dat terwijl de zorg in de meeste gevallen allang gestart is. Scholen en (kinder)dagcentra zijn immers als dicht vanaf 16 maart. De bezoekregeling ‘Nee, tenzij….’in de praktijk meestal ‘Nee, Nee, Nee’ heeft veel ouders doen besluiten hun kind naar huis te halen. Maar ook daar zal in veel situaties zorg geleverd moeten worden.

Ouders kregen de opdracht hun kind op te halen. Soms was er een verdachte situatie rondom besmetting in de woonvorm (client)en en/of medewerker(s)) en moesten daarom alle andere bewoners naar huis enz. enz.

Niemand heeft hierom gevraagd.
Maar om nu ouders eerst weer op te zadelen met administratieve lasten, af te wachten tot het zorgkantoor tijd heeft gehad om de aanvraag te beoordelen en dan pas extra zorg in mogen zetten. Dat kan natuurlijk helemaal niet. En ook worden er extra krachten ingezet. Op basis waarvan vindt beoordeling in door wie? En als je het niet eens bent met een afwijzing? Welke procedure moet je dan doorlopen?

Naar-Keuze is van mening dat de maatregels van kracht moeten zijn vanaf 16 maart 2020.

De datum dat scholen en kinderdagcentra dichtgingen en dat extra zorg geleverd vanaf die datum in aanmerking moet komen voor vergoeding. Denk aan ouders die zorg in moesten zetten omdat zij zelf moesten blijven werken. Denk aan ouders die zelf onbetaald verlof op hebben moeten nemen. Ouders van kinderen/ volwassenen met een beperking staan niet op de lijst met cruciale beroepen. Met beeldbellen kun je een kind/ iemand met een beperking niet 24 uur permanent toezicht bieden want je kunt niet ingrijpen als het nodig is.

Wij vernemen graag uw ervaringen. Mail uw ervaringen/ opmerkingen/ vragen naar neemegla.[antispam].@naar-keuze.nl