Logo


 

Welkom op de website van budgethoudersvereniging Naar-Keuze

Naar-Keuze is een belangenorganisatie voor ouders/ familie van mensen met een beperking, die een PGB hebben. Dat kan een PGB voor Wlz zorg zijn, voor huishoudelijke verzorging of een andere WMO-voorziening, maar ook voor jeugdzorg of verpleging/verzorging of IKZ (intensieve kindzorg) via de zorgverzekering. In elke levensfase kunnen zij met de meest uiteenlopende vragen bij ons terecht. Zo informeren en adviseren wij bij vragen over het persoonsgebonden budget bij de gemeente, zorgverzkering en Wet langdurige Zorg, wonen met een PGB in een kleinschalige woonvorm, de eigen bijdrage, het indicatietraject, het beschrijven van de zorg, zorgovereenkomsten, trekkingsrecht via de SVB enz.

 

 


 

Hoge Koninklijke onderscheiding voor Mia Kusters

Datum: 26 april 2023  -  Categorie: Algemeen
Gerard Jochems, voorzitter van Naar-Keuze en Dorien Kloosterman ,adviseur van Naar-Keuze zitten in het complot om een lintje voor Mia aan te vragen. Maar zoon Björn (met Down syndroom) is initiatiefnemer. Hij schrijft...

Bijeenkomst Naar-Keuze in Heeze

Datum: 25 april 2023  -  Categorie: Algemeen
Op zaterdag 13 mei 2023 vindt in Heeze van 10.00 tot 13.00 uur een bijeenkomst plaats in het kader van het ZonMw project: ‘De Toekomst van Ouderinitiatieven; een stapje verder’. Deze bijeenkomst is bedoeld voor initi...

Ledendag 2022

Op zaterdag 2 april vond onze Algemene ledenvergadering plaats. 

img-0027Meer dan 90 leden en belangstellenden hebben we kunnen verwelkomen in Driebergen. Onze gastsprekers waren Aline Bos, ministerie VWS. Zij nam ons mee in de ontwikkelingen rondom het PGB waar u meer over heeft kunnen lezen in deze nieuwsbrief. U vindt haar presentatie hier. Vervolgens kreeg de SVB het woord. Door de inleider werd ons het nieuwe portaal 2.0 getoond, de mogelijkheden, maar ook de zaken die nog niet goed lopen. Vervolgens vertelde Dorien Kloosterman een en ander over de actualiteit rondom het PGB, de vragenlijst die wij hebben uitstaan onder onze leden rondom dagbesteding al of niet in natura en de problemen die dat soms met zich meebrengt. Ook deze inleiding vindt u hier. Naar-Keuze is in gesprek met een aantal zorgkantoren om ook deze problemen aan te kaarten. 

 

Hand-out presentatie VWS (Aline Bos)

Hand-out presentatie over onderzoek dagbesteding, vervoer en rekenmodule (Dorien Kloosterman)

 

 

 

 


Naar-Keuze biedt:

Ouder-oudercontacten
Ondersteuning door ervaren budgethouders
Actueel nieuws voor budgethouders via onze nieuwsbroeven en nieuwsflitsen
Elk kwartaal een Nieuwsbrief
Juridische ondersteuning, ook bij bezwaar CIZ, gemeente, zorgkantoor
Regionale informatiebijeenkomsten
Landelijke themadagen
Naar-Keuze is aangesloten bij Ieder(in)