Logo


 

Welkom op de website van budgethoudersvereniging Naar-Keuze

Naar-Keuze is een belangenorganisatie voor ouders/ familie van mensen met een beperking, die een PGB hebben. Dat kan een PGB voor Wlz zorg zijn, voor huishoudelijke verzorging of een andere WMO-voorziening, maar ook voor jeugdzorg of verpleging/verzorging of IKZ (intensieve kindzorg) via de zorgverzekering. In elke levensfase kunnen zij met de meest uiteenlopende vragen bij ons terecht. Zo informeren en adviseren wij bij vragen over het persoonsgebonden budget bij de gemeente, zorgverzkering en Wet langdurige Zorg, wonen met een PGB in een kleinschalige woonvorm, de eigen bijdrage, het indicatietraject, het beschrijven van de zorg, zorgovereenkomsten, trekkingsrecht via de SVB enz.


 

heeze-3

Ledendag 2024: Bestedingsvrijheid PGB 2.0

Op zaterdag 13 april 2024 organiseert Budgethoudersvereniging Naar-Keuze de landelijke ledendag. Deze themadag vindt plaats in Heeze (nabij Eindhoven).

De dag is bestemd voor leden van Naar-Keuze en belangstellenden die een Persoonsgebonden Budget hebben of overwegen zorg door middel van een PGB in te kopen. Tussen 10.00 en 11.00 uur vindt de (besloten) jaarvergadering plaats voor leden van Naar-Keuze. Ook voor de jaarvergadering kunt u zich aanmelden. Om 11.00 uur start de ledendag. Rond 15.00 uur sluiten we af.


Geen eigen bijdrage

Die kosten voor de lunch neemt Naar-Keuze voor haar rekening. Omdat we wel moeten weten hoeveel personen gebruik maken van de lunch, moet u zich wel aanmelden.

Centraal thema  deze bijeenkomst is:  Bestedingsvrijheid PGB 2.0

Wij hebben Matthijs Vermaat, advocaat, uitgenodigd om met ons stil te staan bij de nieuwe regels die door zorgkantoren worden opgelegd. Denk aan het PGB op maat, Het van te voren aangeven hoeveel uur men aan zorg mag besteden met gemiddelde per week. Op Sociaal Web heeft Mathijs Vermaat hierover al een uiteenzetting gegeven. De conclusie is kort maar krachtig; Het Wlz-profiel bevat de doelmatige zorg. Zolang het budget wordt besteed aan Wlz verzekerde zorg heeft het zorgkantoor niet de mogelijkheid om te schrappen ‘omdat het ook wel goedkoper en/of minder kan’. Daarvoor is eerst een wetswijziging nodig. Graag gaat Mathijs Vermaat hier verder op in tijdens onze ledendag en verneemt ook graag uw ervaringen.  

Uiteraard zal er ook volop gelegenheid zijn om uw ervaringen te delen en krijgt u de meeste actuele informatie over het PGB.

Aanmelden via; https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/ledendag2024


Naar-Keuze biedt:

Ouder-oudercontacten
Ondersteuning door ervaren budgethouders
Actueel nieuws voor budgethouders via onze nieuwsbroeven en nieuwsflitsen
Elk kwartaal een Nieuwsbrief
Juridische ondersteuning, ook bij bezwaar CIZ, gemeente, zorgkantoor
Regionale informatiebijeenkomsten
Landelijke themadagen
Naar-Keuze is aangesloten bij Ieder(in)