Logo


 

Bijeenkomst

Bijeenkomst op 13 september 2018 in Vught gaat niet door !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op de website van budgethoudersvereniging Naar-Keuze

Naar-Keuze is een belangenorganisatie voor ouders/ familie van mensen met een beperking, die een PGB hebben. Dat kan een PGB voor Wlz zorg zijn, voor huishoudelijke verzorging of een andere WMO-voorziening, maar ook voor jeugdzorg of verpelging/verzorging of IKZ (intensieve kindzorg) via de zorgverzekering. In elke levensfase kunnen zij met de meest uiteenlopende vragen bij ons terecht. Zo informeren en adviseren wij bij vragen over het persoonsgebonden budget bij de gemeente, zorgverzkering en Wet langdurige Zorg, wonen met een PGB in een kleinschalige woonvorm, de eigen bijdrage, het indicatietraject, het beschrijven van de zorg, zorgovereenkomsten, trekkingsrecht via de SVB enz.


 

Naar-Keuze aanwezig tijdens politiek ontbijt op 21 september 2018 in Den Haag

Datum: 21 september 2018
Categorie: Algemeen
Op vrijdag 21 september vond het jaarlijkse politieke ontbijt plaats, traditiegetrouw op de tweede dag van de Algemene beschouwingen, tijdens de week waarin de miljoenennota wordt gepresenteerd. KansPlus (belangennetw...

'Wet zorg en dwang' in eenvoudige taal

Datum: 19 september 2018
Categorie: Algemeen
Brochure-wet-zorg-dwangbrochure Wet zorg en dwangDe brochure ‘Wet zorg en dwang’ is verschenen. In deze brochure staat in eenvoudige taal wat de Wet zorg en dwang (Wzd) betekent. De WZD kan gevolgen hebben...

Brief over derdenbeding PGB

Datum: 23 juli 2018
Categorie: Algemeen
Afgelopen week heeft de SVB brieven verstuurd met het verzoek een nieuwe zorgovereenkomst op te sturen vanwege het derdenbeding. Het is de bedoeling dat alle budgethouders  gebruik gaan maken van zorgovereenkomst...

Uitbreiding mogelijkheden voor Extra PGB

Datum: 09 juni 2018
Categorie: Algemeen
Per 1 juli worden de mogelijkheden om gebruik te maken van Extra Kosten Thuis (tot maximaal 25 % extra PGB, bovenop het ‘basis’zorgprofiel) uitgebreid. Tot voor kort was dit alleen te gebruiken voor thuis...

Bestuur 2017

Naar-Keuze biedt:

Ouder-oudercontacten
Ondersteuning door ervaren budgethouders
Actueel nieuws voor budgethouders via onze nieuwsbroeven en nieuwsflitsen
Elk kwartaal een Nieuwsbrief
Juridische ondersteuning, ook bij bezwaar CIZ, gemeente, zorgkantoor
Regionale informatiebijeenkomsten
Landelijke themadagen
Naar-Keuze is aangesloten bij Ieder(in)