Foto elysion
Logo wooninitiatieven.nl
Foto elysion02

 

Wooninitiatieven.nl is een ontmoetingssite voor mensen met een beperking en hun ouders. Hier vindt u een overzicht van wooninitiatieven, oproepen, begeleidingsmogelijkheden en veel links naar informatie over wooninitiatieven.Jeugdland

Bij een wooninitiatief ligt het initiatief bij de mensen met een beperking, ouders of verwanten. Zij hebben de zeggenschap en regie in een traject dat moet leiden tot wonen met begeleiding, in welke gewenste vorm dan ook.

Steeds vaker worden dit soort initiatieven ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke, meervoudig complexe of psychiatrische beperking.

Op deze site kunt u ervaringen uitwisselen over wooninitiatieven.

Eerstvolgende bijeenkomst(en) (ouder)wooninitiatieven

Platform ouder(woon)initiatieven Zuid Nederland

De volgende bijeenkomst van woonplatform Zuid Nederland staat (ook) gepland op zaterdag 24 november 2018. Meer informatie vindt u in de agenda.