Foto elysion
logo-ouderinitiatieven
Foto elysion02
Zus Dorien

Wooninitiatieven in de problemen?

Dit is Ingrid. Ingrid is vijftig jaar en heeft Down syndroom. Zij woont met zes andere mensen met een verstandelijke beperking in een door ouders opgerichte woonvorm. Ingrid heeft veel verzorging nodig. De zorg wordt ingekocht bij een zorgaanbieder. Ingrid betaalt zelf de huur en het levensonderhoud (voeding). Overdag gaat Ingrid naar een dagcentrum waar ze allerlei dingen maakt die verkocht kunnen worden in het winkeltje van het dagcentrum. Ingrid woonde vroeger in een gezinsvervangend tehuis met 24 andere bewoners. Ingrid vindt het moeilijk om voor zichzelf op te komen. Ze verpieterde in het GVT en werd soms door de begeleiding vergeten om naar bed gebracht te worden. Er zijn vermoedens dat Ingrid 15 jaar geleden seksueel is misbruikt door een chauffeur van de taxi, maar dat is nooit bewezen. Wel vertoonde zij allerlei verschijnselen (angstig, wilde niet worden aangeraakt) en uitte signalen die daar sterk op wijzen.

Ouderinitiatief

Een jaar later deed de mogelijkheid zich voor om samen met een aantal ouders zelf een kleinschalige woonvorm te realiseren. Er werd een stichting opgericht, subsidies aangevraagd bij fondsen om de inrichting te kunnen betalen. Er werden afspraken gemaakt met de woningbouwcoöperatie en in 1998 was de woning voor zeven mensen met een verstandelijke beperking gereed. Kamers werden ingericht door ouders evenals de gemeenschappelijke woonkamer en keuken. Op 2 januari 1999 verhuisden de zeven bewoners. een aantal bewoners heeft een PGB, anderen hebben een modulair pakket thuis  (MPT) in natura. Ingrid heeft een PGB. In 2005 krijgt zij een nieuwe indicatie, omdat de oude indicatie was verlopen. Dit resulteerde in een PGB van € 55.000,00. Om voldoende zorg in te kopen is er € 290.000,00 per jaar nodig. De gezamenlijke indicaties leveren dat bedrag ruimschoots op. Er is zelfs geld over zodat de bewoners met elkaar op vakantie kunnen zonder dat er extra voor de begeleiding hoeft te worden betaald. In 2007 werd de zorgzwaartebekostiging ingevoerd. Inmiddels hebben de bewoners een ZZP. Zij maakt gebruik maken van budgetgarantie omdat de zorgzwaartebekostiging is ingevoerd.

WLz geeft nieuwe problemen


Sinds 2015 kennen we het beoordelingskader verantwoord en doelmatig wonen thuis. Het zorgkantoor kijkt of mensen die thuis wonen ( wonen in een wooninitiatief is ook thuis wonen) dat op een doelmatig en verantwoorde wijze doen. Dat betekent dat het tarief voor het PGB het maximale tarief is dat beschikbaar is, ook als gekozen wordt voor zorg in natura. En dat betekent dat er problemen zijn. Concreet komt de woonvorm van Ingrid 37 uur zorg per week te kort, aldus de aanbieder. Dat kan natuurlijk niet. Er is geen mogelijkheid om uit te breiden. Af en toe een weekend dicht, bewoners naar familie? Met deze financiële situatie moet de woonvorm vier maanden per jaar dicht! Vrijwilligers inschakelen om vier maanden zorg per jaar te leveren? Onmogelijk. Ingrid moet verhuizen met alle andere bewoners, terug naar de instelling waar zij zal ondersneeuwen en de kwaliteit van leven drastisch achteruit zal gaan. De overheid heeft kleinschalig wonen sterk gestimuleerd. Daar betalen wij nu de rekening voor. Weg uit een geïntegreerde omgeving, weg van de buurman die de klusjes in hus doet en de tuin. onderhoudt. Weg van de buren die regelmatig op visite komen en waar in die zeventien jaar een band mee opgebouwd is. Weg van de buurtfeesten en het buurcomité.

Conclusie

Er is geen mogelijkheid om uit te breiden. Af en toe een weekend dicht, bewoners naar familie? Met deze financiële situatie moet de woonvorm vier maanden per jaar dicht! Vrijwilligers inschakelen om vier maanden zorg per jaar te leveren? Onmogelijk. Ingrid moet verhuizen met alle andere bewoners, terug naar de instelling waar zij zal ondersneeuwen en de kwaliteit van leven drastisch achteruit zal gaan. De overheid heeft kleinschalig wonen sterk gestimuleerd. Daar betalen wij nu de rekening voor. Weg uit een geïntegreerde omgeving, weg van de buurman die de klusjes in hus doet en de tuin. onderhoudt. Weg van de buren die regelmatig op visite komen en waar in die twaalf jaar een band mee opgebouwd is. Weg van de buurtfeesten en het buurcomité.

 

Voor bestaande cliënten is besloten het beoordelingskader verantwoord en doelmatig wonen thuis nog niet van toepassing te laten zijn in 2016. Hoe dat in 2017 is, weten we nog niet. Die vraag staat uit bij VWS.