Foto elysion
Logo wooninitiatieven.nl
Foto elysion02
Inrichting

Financiering inrichting e.d.

Voor, met name, de inrichting van de gezamenlijke ruimtes maken veel initiatieven gebruik van fondsen. Voor een overzicht van fondsen ga naar 'links'

Een gift van het NSGK
NSGK vindt het belangrijk dat jonge mensen met een handicap, samen met hun ouders, zelf bepalen hoe ze willen wonen. Daarom steunt NSGK ouderinitiatieven op het gebied van wonen die dit mogelijk maken. We steunen ook projecten die het contact bevorderen tussen bewoners van een wooninitiatief en hun buurtgenoten.

NSGK draagt bij aan:

  • Het opzetten van een particulier wooninitiatief waarbij wonen en zorg gescheiden* zijn (startbijdrage van € 2.500)
  • Het inhuren van externe expertise die nodig is om het wooninitiatief op te richten (maximaal € 10.000). Bijvoorbeeld om de onderlinge verhouding tussen initiatiefnemers of toekomstige bewoners te versterken, om woonruimte te vinden, om te onderhandelen met een woningbouwcorporatie of om een zorgaanbieder te selecteren. 
  • Een kennismakingsactiviteit in de buurt (maximaal € 1.000)
  • Projecten waardoor bewoners contact leggen of samenwerken met reguliere organisaties zoals scholen, scouting etc. (maximaal € 5.000)
  • Wat betreft (logeer)opvang ondersteunt NSGK bij voorkeur projecten op locaties waar kinderen met en zonder beperking elkaar kunnen ontmoeten.
    NSGK draagt niet bij aan (ver)bouw en inrichting van wooninitiatieven.

* Dit moet blijken uit de statuten van de stichting waarin duidelijk is aangegeven dat de bewoners (en/of hun ouders/verzorgers) zeggenschap hebben; het hebben van een aparte zorgovereenkomst met een zorgverlener en een huurovereenkomst (zijnde niet van een zorgverlener). De eigen regie blijft hiermee gewaarborgd omdat men kan kiezen voor een andere zorgverlener indien de dienstverlening niet naar tevredenheid is, zonder dat de bewoner hoeft te verhuizen.

Via de onderstaande link kunt u meer informatie vinden het aanvragen van een gift van de NSGK en de gehele procedure: https://www.nsgk.nl/doe-een-aanvraag/een-gift-aanvragen

Naast NSGK zijn er nog meer fondsen die mogelijk een bijdrage zouden kunnen leveren aan de realisatie van een nieuw wooninitiatief.