Foto elysion
Logo wooninitiatieven.nl
Foto elysion02
Inrichting

Financiering inrichting e.d.

Voor, met name, de inrichting van de gezamenlijke ruimtes maken veel initiatieven gebruik van fondsen. Voor een overzicht van fondsen ga naar 'links'

Een gift van het NSGK
Particuliere wooninitiatieven voor jongeren of kinderen met een beperking kunnen bij de NSGK een gift aanvragen. Als uw initiatief aan de volgende voorwaarde voldoet.Particuliere wooninitiatieven voor jongeren of kinderen met een beperking kunnen bij de NSGK een gift aanvragen. Als uw initiatief aan de volgende voorwaarde voldoet. Het project moet zorgen voor een betere toegankelijkheid voor onze doelgroep en/of empowerment van onze doelgroep en/of een positieve beeldvorming bevorderen. Het project moet duurzaam zijn; oftewel het moet een aantoonbaar blijvend effect hebben. Er is aantoonbare behoefte aan het project. Via de onderstaande link kunt u meer informatie vinden het aanvragen van een gift van de NSGK en de gehele procedure: https://www.nsgk.nl/doe-een-aanvraag/een-gift-aanvragen 

Naast NSGK zijn er nog meer fondsen die mogelijk een bijdrage zouden kunnen leveren aan de realisatie van een nieuw wooninitiatief.

aanvraag.nl Het startpunt voor het indienen van aanvragen voor financiële steun bij één of meerdere van de volgende fondsen:

Johanna KinderFonds
Revalidatiefonds
NSGK voor het gehandicapte kind
VSBfonds
Kansfonds