Foto elysion
Logo wooninitiatieven.nl
Foto elysion02

Laatst bijgewerkt op 18 februari 2019

Bewoners gezocht

Een nieuw wooninitiatief kan opzoek zijn naar bewoners, maar ook bestaande wooninitiatieven kunnen een plaats vrijhebben of op zoek zijn naar een een nieuwe bewoner. 

Op deze pagina kunt u een oproep laten plaatsen als u op zoek bent naar een nieuwe bewoner of ouders en hun kind voor een nieuw wooninitiatief. Dit via het mailadres neveitaitininoow.[antispam].@naar-keuze.nlvermeld daarbij dat u op zoek bent naar een bewoner en welke gegevens u bij de oproep wilt plaatsen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WORD JIJ ONZE NIEUWE BEWONER?

busehoekDatum: 18 februari 2019

Er zijn twee woonplekken vrij in De Busehoek in Renkum, een woonvoorziening voor bewoners met een verstandelijke handicap.

 

De Busehoek is een coöperatie met een bestuur en ledenraad. De 13 bewoners zijn lid van de coöperatie en worden vertegenwoordigd door hun ouders en/of bewindvoerders. Op basis van een samenwerkingsovereenkomst wordt de zorg en ondersteuning verleend door WoonDroomZorg. Deze zorg en ondersteuning wordt gefinancierd vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) van de bewoners.

 

Wat bieden wij:

 • Een ruim appartement met een aparte woon-, slaap- en badkamer, eventueel aan te passen voor rolstoelgebruik.
 • Gemeenschappelijke ruimten waar bewoners met elkaar verblijven en eten.
 • Een professioneel en enthousiast team van medewerkers die de bewoners verzorgen en begeleiden.
 • 24-uurs zorg.
 • Een veilige en gezellige omgeving.

 

Omdat wij het belangrijk vinden dat de nieuwe bewoner past binnen de huidige samenstelling van bewoners, vindt er een zorgvuldige selectieprocedure plaats.

 

Hebt u als ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger van een zoon of dochter dan wel familielid met een verstandelijke beperking interesse in het wonen in de Busehoek, neemt u dan contact op met Jos Braun, bestuurslid, telefoon 0615090115 of e-mail 94nuarbsoj.[antispam].@gmail.com .

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Villa Gewoon Bijzonder zoekt toekomstige bewoners

villadatum: 14 februari 2019

Stichting Villa Gewoon Bijzonder: Stichting Villa Gewoon Bijzonder is een wooninitiatief van drie paar ouders. Doel van de Stichting is het realiseren van een kleinschalige woonvoorziening voor jongeren met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB). Voor deze kwetsbare jongeren wordt een veilige woonomgeving gecreëerd: een (t)huis waar liefde en persoonlijke aandacht centraal staan.

De woning:
De woning zal plaats bieden aan 2 groepen van 5 bewoners. Op dit moment wordt gezocht naar een locatie binnen de BAR-gemeenten ( Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk).

De doelgroep:
ZEVMB
wil zeggen dat bewoners zowel verstandelijk als lichamelijke beperkt zijn. De beperkingen zijn complex en werken interfererend, als gevolg waarvan er een intensieve zorgbehoefte is. Er is noodzaak tot 24-uurs zorg, verpleging, begeleiding en monitoring. Niet altijd is een diagnose bekend. Naast de verstandelijke en lichamelijke beperkingen kunnen er ook zintuiglijke beperkingen zijn, (ernstige) epilepsie en/of een verstoorde prikkelverwerking. De instapleeftijd is van 16 jaar tot ca. 30 jaar. Nodig is een PGB indicatie van minimaal VG5 of VG8, aangevuld met een meerzorgindicatie. Het is een ouderinitiatief, dus van de ouders wordt verwacht dat zij betrokken zijn en enthousiast mee helpen de woning te realiseren.

De geboden zorg:
Villa Gewoon Bijzonder (VGB) staat voor kwalitatief en kwantitatief goede zorg en begeleiding. VGB biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week intensieve persoonlijke zorg en begeleiding op maat. Naast het wonen is er een interne dagbesteding, individueel of in groepsverband. Er is een wakende nachtwacht (waar mogelijk ondersteund met een slapende wacht).

Interesse?
Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.villagewoonbijzonder.nl Als u denkt dat uw kind in aanmerking komt, kunt u contact opnemen via het mailadres: ofni.[antispam].@villagewoonbijzonder.nl of bellen met 06-53525308

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Woongroep Maasniel in Roermond zoekt een nieuwe bewoner

12 januari 2019

Vereniging Woongroep Maasniel is een ouderinitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking.

De Vereniging gaat uit van het beginsel dat mensen met een verstandelijke beperking dezelfde rechten hebben als ieder ander mens en deel moeten kunnen nemen aan de samenleving. Om dit te verwezenlijken, wordt 24 uur per dag begeleiding aangeboden door een team deskundige begeleiders.

De groep bestaat, indien compleet, uit 12 bewoners met een verstandelijke beperking. Na jaren in Maasniel gewoond te hebben, is de groep in februari 2014 verhuisd naar de huidige locatie aan het Laurentiusplein in Roermond. Alle bewoners hebben een eigen appartement van ong. 35 m2. Verder zijn er 2 gemeenschappelijke woonkamers en keukens, plus een aantal andere gemeenschappelijke ruimtes.

De groep bestaat momenteel uit 11 bewoners in de leeftijd variërend van 24 tot 60 jaar, 5 mannen en 6 vrouwen. Het zijn allen bewoners met een verstandelijke beperking , met een CIZ indicatie (ZZP 3/4/5/6) voor begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging en verblijf. Financiering vindt plaats in de vorm van PGB. Het ouderinitiatief is opgezet als een ongecompliceerde woonomgeving waarin de tijd van de begeleiding vooral gestoken wordt in zorg en aandacht naar de bewoners.

Om binnen de samenstelling van de bewonersgroep de evenwichtigheid te behouden, is het belangrijk dat de nieuwe bewoner past binnen de groep. Wij zoeken daarom kandidaten die:

 • bij voorkeur tussen de 18 en 35 jaar oud zijn
 • een verstandelijke beperking hebben
 • redelijk goed mobiel zijn
 • nog vol in het leven staan
 • goed kunnen functioneren in een groep
 • een indicatie voor langdurig verblijf (wonen) hebben in de vorm van een zorgzwaartepakket ZZP 03,04,05 of 06.
 • De drijfveer achter dit ouderinitiatief zijn onder andere de ouders en/of verwanten. Naast betrokkenheid van ouders en/of verwanten naar hun bewoner, stellen we het op prijs dat deze betrokkenheid er ook is naar het ouderinitiatief als geheel en dat een actieve bijdrage naar eigen kunnen verwacht mag worden.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de woongroep (zie contactgegevens). In eerste instantie zal een gesprek plaatsvinden tussen de vertegenwoordigers van de kandidaat en het bestuur van de woongroep. Afhankelijk van dit gesprek zullen er verdere stappen plaatsvinden.

Gerard Jochems, 06-53577875 of per mail: drareg.ynel.[antispam].@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Liever in Lierop zoekt bewoners

datum: 12 januari 2019

Wooninitiatiefgroep “Liever in Lierop” zoekt enthousiaste ouders die kiezen voor landelijk wonen voor hun kind. Zij willen woonruimte realiseren met 24 uurs begeleiding voor 10 à 12 bewoners met een verstandelijke, lichamelijke, psychische of meervoudige beperking in de leeftijd van 18 t/m 35. U kunt zich bij onze kerngroep ouders van 6 aspirant bewoners aansluiten. Het is ook mogelijk om u als belangstellende te laten registreren, maar meebeslissen is dan niet mogelijk.

 

Liever in Lierop is een stichting in oprichting. Ouders brengen ieder hun talenten in: overleggen met instanties, meedenken over de bouw, inrichten, klussen, zorgteam samenstellen, kennismakingsdagen organiseren etc.Van ouders wordt ook een financiële inbreng verwacht, maar dit mag nooit een belemmering zijn voor deelname. Ook externe experts zullen deel moeten uitmaken van het bestuur.

 

Liever in Lierop kiest bewust voor wonen in Lierop, een klein dorpje met een hele actieve en betrokken gemeenschap waarin bewoners zich veilig en gekend zullen voelen. Interactie met verenigingen, ouderen, school, plaatselijke ondernemers en dorpscoöperatie is gewenst. De ouders willen voor hun kinderen graag veel buitenruimte voor rust, contact met de natuur en volop gelegenheid om passies en talenten te ontplooien. Bewegen en nieuwe dingen leren wordt gestimuleerd.

De stichting wordt eigenaar van een gezamenlijk huis, met wooneenheden die een eigen zitkamer met aanrecht, badkamer en slaapkamer hebben. Er is een gezamenlijke keuken, meerdere gezamenlijke zit en hobbyruimtes een grote tuin met sportveldje en voldoende parkeergelegenheid.
De begeleiding werkt volgens het principe: zelfstandig waar het kán en hulp waar het moet. En dit is voor elke bewoner anders. Bewoners worden ook gestimuleerd elkaar te helpen. Diversiteit van beperkingen wordt daarom als een pré gezien: “ik duw jouw rolstoel, en jij vrolijkt mij op”; “ik breng jou naar je dagbesteding en door jou heb ik het gevoel belangrijk te zijn”.

Spreekt bovenstaande je aan en is jouw kind/broer/zus tussen de 16 en 35, in het bezit van een PGB en zou hij/zij zelfstandiger dan thuis, maar met voldoende steun en gezelschap willen en kunnen wonen in Lierop?

Meld je dan aan, dan gaan we in gesprek om te kijken of we bij elkaar passen!

Sandra de Vreede, coördinator werkgroep bewoners,

06-42919030, edeervedardnas.[antispam].@outlook.com

    

Bewoners gezocht voor nieuw initiatief in Utrecht

2 januari 2019

Ouders gezocht om een kleinschalig woonproject voor zes jongens op te zetten op een landgoed in Hollandse Rading – Lage Vuursche (Utrecht). Er is nog plek voor vier jongens. De leeftijd is afhankelijk van de samenstelling van de groep.

Op het landgoed staat een woning (bungalow) welke verbouwd wordt en geschikt gemaakt voor jongens met autisme en ontwikkelingsstoornissen en/of een verstandelijk handicap. Elke bewoner krijgt zijn eigen kamer.

De woning staat in een prikkelarme, bosrijke omgeving op een prachtig landgoed. Er staan nog andere gebouwen, onder andere een grote multifunctionele ruimte met sporthal. Het is mogelijk om hierin verschillende ruimtes te maken voor onder andere leermethodes/programma’s, muziek, bewegen, sensorische integratie, fitness en creatieve activiteiten. Allemaal om de ontwikkeling van de jongens te bevorderen. Wij vinden dat ieder kind het recht heeft en de mogelijkheid moet krijgen om te leren.

Op het terrein is ook een speeltuin, voetbalveld en gazons. En in de omgeving zijn mooie wandel- en fietspaden.

Wij zoeken ouders met kennis en ideeën. En die vooral ook tijd hebben om diverse taken op zich te nemen, zoals werven van fondsen en sponsors voor het financieel mogelijk maken en opstarten van dit project.

 

Meer informatie
Neem contact op met neveitaitininoow.[antispam].@naar-keuze.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bewoners gezocht voor nieuw initiatief in Waalwijk

Datum plaatsing; 2 januari 2019

 

De Langstraat in Waalwijk zoekt per direct ouders van jongeren met een beperking.

Omschrijving van het initiatief
Het gaat hier om het opstarten van een initiatief in de omgeving van Waalwijk. De ouders van een 18-jarige zoon met een VG6 zoeken mede-ouders om gezamenlijk een initiatief te starten.Het initiatief heeft als doelstelling de jongeren zoveel mogelijk deel uit te laten maken van de maatschappij met de ondersteuning die daar bij noodzakelijk is.Het realiseren van een initiatief vergt veel werk. Daarom wordt gezocht naar ouders die mee willen denken en helpen om dit initiatief te realiseren. Op dit moment heeft betrokkene dagbesteding bij dagbesteding Langstraat. Samen met de directeur Lara Wassink willen ouders dit wooninitiatief realiseren.

Beschrijving van de bewonersgroep
Er wordt nu gedacht aan een vorm van begeleidend wonen waarbij ieder een eigen woonadres dan wel in een groter gebouw waarbij iedereen een kamer met keuken en badkamer heeft. Overdag is er dagbesteding buitenshuis De zorg wordt betaald via PGB (VG5 en VG6). Uiteraard wordt begeleiding op individuele behoeften afgestemd.

Beschrijving open plaats
Een (VG) verstandelijke beperking en (LVG) licht verstandelijke beperking en/of autisme of aanverwante problematiek.  

Contactpersoon / adresgegevens:
Lara Wassink: 06-57562601 en 
Sandra Abbas: 06-24110195
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kom je bij ons wonen in Noordlaren

datum: 12 januari 2019

Ben jij op zoek naar een woonplek voor jezelf met begeleiding en heb je een zorg indicatie vanuit de WMO? Of ken jij iemand?

Wij krijgen plek vrij! De Blankehoeve biedt een Begeleid Wonen en Werken Traject voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. We bieden 24-uurs begeleiding en daarbij begeleid werken (dagbesteding) op het terrein. De leeftijd van de bewoners varieert van 18 tot 36 jaar.

Ieder persoon is uniek, gelukkig wel! Iedereen is ergens goed in en voor sommige mensen kosten bepaalde dingen iets meer moeite en dat is oké! Voor ons liggen daar kansen om talenten en mogelijkheden te benutten en te helpen ontwikkelen! Ieder heeft daarin zijn eigen tempo en met de juiste begeleiding kan ieder zo volwaardig deelnemen in de maatschappij. Het ontwikkelen van eigen kracht nemen we hierbij als uitgangspunt.

Het pand beschikt momenteel over 6 (en in de toekomst 8) kamers voor beschermd wonen. Het zijn voormalige hotelkamers die verbouwd zijn tot fijne, lichte kamers met zoveel mogelijk eigen douche en toilet. Iedereen heeft een eigen appartement met woon- en slaapvertrek. Ook is er een gemeenschappelijke woonkamer en keuken. Overdag wordt volwaardig meegewerkt op één van de werkplekken op het terrein.

Deze werkplekken kunnen verschillen want er is genoeg te doen bij De Blankehoeve! Zo kun je werken in de horeca: in de bediening, in de keuken of facilitair. Maar ook het klusteam kan een beroep op je doen, onderhoud genoeg! En als je dan tegen de grens van Drenthe zit betekent dit ook veel groen: de groenvoorziening kan ook altijd handen gebruiken! Kortom: bezig blijven is hier geen probleem! Uiteraard gaat dit altijd op je eigen tempo en onder de juiste begeleiding. Begeleiders hebben wij in alle vormen en maten: koks, bedieningsmedewerkers, een klusjesman én uiteraard woonbegeleiders. Een gezellig team waar je je vast heel snel thuis gaat voelen.

Onze bewoners kopen zorg in met een PGB budget. Als je bij De Blankehoeve wilt komen wonen, dien je over een geldig indicatiebesluit te beschikken en kom je in aanmerking voor een PGB-budget. Van de PGB-vergoeding wordt begeleiding, zorg en dagbesteding ingekocht. De huur en levensonderhoud betaalt de bewoner vanuit zijn eigen inkomen of Wajong-uitkering. Heb je interesse of wil je graag meer informatie (zie ook onze website)? Wij leren je graag kennen! Mail naar ofni.[antispam].@blankehoeve-zorg.nl  of bel naar 050-4062765

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------