Logo


 

Zorgbeschrijving

Budgethouders die een Wlz indicatie hebben ( 24 uursindicatie/ verblijfsindicatie) wordt gevraagd om per zorgverlener/ per zorgaanbieder een beschrijving van de zorg op te sturen. Een beschrijvingen van de zorg is iets anders dan een zorgplan. Een zorgplan wordt gebruikt door (erkende) zorgaanbieders en  is vaak een dik boekwerk waarin de zorggeschiedenis van iemand staat, doelstellingen worden geformuleerd en de wijze waarop die doelstellingen zouden kunnen worden behaald en de evaluatiemomenten. Meestal vindt eens per jaar een zorgplanbespreking met de zorgaanbieder plaats. De zorgbeschrijving moet worden opgestuurd naar het zorgkantoor.

Een zorg beschrijving is een beschrijving van de activiteiten die plaats vinden door de begeleider/ ondersteuner en worden betaald met het PGB. Deze beschrijving is nodig zodat het zorgkantoor kan controleren of de werkzaamheden die worden verricht door de begeleiders vallen onder AWBZ zorg. Wanneer meerdere hulpverleners allemaal dezelfde begeleiding/ ondersteuning leveren, kunt u per hulpverlener een formulier in vullen en de tekst onder de kopjes onderdeel 1 en 2 exact hetzelfde zijn (kopiëren en plakken). Alleen de persoonsgegevens van de hulpverlener/ zorgaanbieder/ organisatie zijn verschillend.  

Maak het niet onnodig ingewikkeld. Een zorgbeschrijving hoeft niet meer dan 1 A-viertje te zijn. Houd rekening met de vergoedingenlijst van het zorgkantoor.

 

U vindt hieronder een leeg format (opgesteld door het zorgkantoor) dat u kunt gebruiken om een zorgbeschrijving te maken. Hier vindt u een toelichting op de zorgbeschijving. Ook treft u een aantal voorbeeldbeschrijvingen aan.

Leeg formulier om een zorgbeschrijving te maken

Voorbeeld van een budgethouder, woonachtig in een kleinschalige woonvorm/ ouderinitiatief en dagbesteding in ZIN.

Voorbeeld ZZP VG 05, MCG, bij ouders wonend

Voorbeeld van een budgethouder, wonend bij ouders, diverse hulpverleners.
Budgethouder woont bij ouders. ZZP VG 04. Overdag dagbesteding (ZIN). Ouders verlenen deel van de zorg. Per hulpverlener kan hetzelfde formulier worden gebruikt met dezelfde inhoud, eventueel aangepast als iemand bv. alleen een vaste avond komt

Voorbeeld voor een budgethouder, autisme, aantal uur begeleiding per week in thuissituatie.

Voorbeeld van zorgbeschrijving, dagbesteding.