Logo


 

Veelgestelde vragen

Hieronder treft u antwoorden aan op veelgestelde vragen rondom de coronacrises en het inzetten van extra PGB/ extra uren zorg/ nieuwe zorgverleners. Deze antwoorden zijn tot stand gekomen in overleg met VWS, waar o.a. ook Per Saldo bij betrokken is. 

1. Moet ik PGB terugbetalen als de zorg al is gestart met een neiuewe zorgverlener voordat de zorgovereenkomst (en zorgbeschrijving) zijn goedgekeurd?

Nee, Als er zorg is ingekocht bij een nieuwe zorgverlener vanwege de coronacrisis bijvoorbeeld omdat de school of dagbesteding is gesloten, hoeft het ingezette PGB niet te worden terugbetaald. Het is wel goed om in principe eerst contact op te nemen met het zorgkantoor (of gemeente bij Jeugdzorg of Wmo) , maar vanwege de overbezette telefoonlijn van de zorgkantoren, begrijpen we dat dat soms niet lukt.

Extra zorgverlening via  een al gecontracteerde zorgverlener kan starten zodra het ‘Extra kosten corona-formulier’ is goedgekeurd. De zorgkantoren zullen deze formulieren snel beoordelen. Als achteraf blijkt dat de nieuwe overeenkomst, aanvraag of wijziging niet wordt goedgekeurd, dan worden de kosten (gemaakt van 1 maart tot 1 juni 2020) niet teruggevorderd bij budgethouders.

 

.

 

 
2. Waarom moet ik bijhouden welke zorg wel of niet geleverd is/wordt?

De tijdelijke pgb-maatregelen veranderen niets aan het declaratieproces. En in dit reguliere declaratieproces kunnen budgetverstrekkers niet zien of zorg wel of niet geleverd is. De budgethouder kan dit onderscheid wel maken, en wordt daarom gevraagd dit bij te houden. Er wordt een formulier ontwikkeld waarmee de budgethouder de niet-geleverde uren kan bijhouden.

 
3. Hoe moet ik bijhouden welke zorg wel of niet geleverd wordt?

Aan zorgaanbieders/ zorgverleners wordt gevraagd om, indien facturen worden gestuurd, aan te geven welke uren/ dagdelen aan zorg zijn geleverd en welke uren/dagdelen niet zijn geleverd. Dit wordt wel aangegeven als zgn. corona-uren/ dagdelen. Er zal een folder ontwikkeld worden waar u t.z.t. op kunt aangeven welke zorg wel/niet geleverd is.

 
4. Ik heb al sinds 16 maart 2020 extra zorg ingezet. Wordt dat wel betaald?

Ja, deze zorg wordt uitbetaald en zonder risico op terugvordering. Omdat op dat moment de uitwerking van de corona maatregelen nog niet bekend waren, kon u niet eerder contact opnemen met het zorgkantoor. Wij adviseren u  het formulier in te vullen om Extra Kosten Corona, in te vullen. Kijk daar voor op onze website. U vindt hier voor elk zorgkantoor het zgn. EKC formulier. Neem contact met ons op als u vragen heeft. 

 
Moet ik de zorg doorbetalen als de ziorgverlener/ organisatie geen zorg meer levert tijdens de Coronacrisis?

Het ministerie van VWS heeft een tijdelijk pakket aan maatregelen en enkele wijzigingen in het pgb-proces bekend gemaakt. Zo is het tot 1 juni mogelijk om zorg door te betalen als deze niet geleverd kon worden. Dit geldt voor zorg via een pgb op basis van de Wlz, Wmo en Jeugdwet. Er wordt van de budgethouders verwacht dat ze meewerken aan deze afspraak.

De voorwaarde hierbij is dat u als vertegenwoordiger van de budgethouder zelf bijhoudt welke zorg niet geleverd, maar wél betaald is.

De overheid verwacht van budgethouders dat zij conform afspraken handelen. Er komt een formulier om de uren bij te houden, en waar de budgethouder verder alle noodzakelijke gegevens voor deze financiering kan invullen. U wordt geïnformeerd wanneer dit formulier beschikbaar komt. Het zorgkantoor of de gemeente kan deze informatie opvragen bij de budgethouder.