Logo


 

Toelichting Zorgbeschrijving

 

U heeft een PGB bij het zorgkantoor. U moet per zorgverlener in de zorgovereenkomst een zorgbeschrijving invullen en opsturen. De zorgbeschrijving ondersteunt u om afspraken te maken met uw hulpverlener. Het helpt u na te denken over waarvoor u zorg nodig hebt en hoe vaak die zorg geleverd moet worden door uw zorgverlener. De zorgbeschrijving is dus een hulpmiddel voor uzelf en uw hulpverlener. Daarnaast biedt de zorgbeschrijving het zorgkantoor inzicht in de zorg die u gaat inzetten. Met deze beschrijving kan het zorgkantoor beoordelen of de zorg die u inkoopt onder de Wlz valt. Door vooraf uw zorg te toetsen, voorkomen u en het zorgkantoor dat u niet-verzekerde  Wlz-zorg inkoopt.

Hoe werkt het ?

De zorgbeschrijving hoort bij de zorgovereenkomst die u met uw zorgverlener sluit. Per overeenkomst die u met een zorgverlener of zorgorganisatie sluit, dient er gelijktijdig een zorgbeschrijving te worden opgesteld.

Let op:

In de zorgovereenkomst heeft u werkzaamheden aangekruist, zoals bijvoorbeeld begeleiding en persoonlijke verzorging. De werkzaamheden die u in de zorgovereenkomst heeft aangekruist, dient u toe te lichten in de zorgbeschrijving. Andersom geldt hetzelfde: de werkzaamheden die u opneemt in de zorgbeschrijving, moeten aangekruist zijn in de  zorgovereenkomst.

Wijzigingen in de werkzaamheden

Voor kleine incidentele wijzigingen in de activiteiten van uw zorgverlener hoeft u uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving niet te wijzigen. Alleen als de werkzaamheden die in de zorgovereenkomst zijn opgenomen structureel veranderen, dient u uw overeenkomst en de zorgbeschrijving  aan te passen. Dit wordt dan opnieuw getoetst. U maakt dan gebruik van het wijzigingsformulier zorgbeschrijving. Dit stuurt u op naar de SVB. U behoudt zelf een exemplaar alsmede uw zorgverlener. Indien u vragen of twijfels hebt over of u uw  zorgbeschrijving moet wijzigen, neem dan contact op met Naar-Keuze voor advies.

Toelichting zorgbeschrijving

1: Wat komt de zorgverlener doen en hoe vaak (per dag/week)?

Hier beschrijft u zo concreet mogelijk welke activiteiten uitgevoerd moeten worden door uw zorgverlener. Beschrijf bijvoorbeeld de dagelijkse of wekelijkse werkzaamheden die u verwacht van de zorgverlener. Wat komt hij of zij bij u doen om u te helpen? Waar vindt de zorg plaats?

Zorg ervoor dat alle werkzaamheden die in de zorgovereenkomst zijn aangekruist toegelicht worden.

Het kan zijn dat u en uw hulpverlener al een zorgplan hebben gemaakt. Dat plan kunt u ook meesturen en ernaar verwijzen in de zorgbeschrijving. Op de website van uw zorgkantoor en Naar-Keuze staat een vergoedingenlijst. Op deze lijst staan activiteiten waarvan u meteen kunt zien of u ze wel of niet uit uw pgb mag betalen.

Let op:

Vermijd algemene termen zoals: ‘Mijn kind heeft persoonlijke verzorging nodig’ of ‘met de begeleider wordt gewerkt aan structuur’. Beschrijf in plaats daarvan de werkzaamheden.

Indien de budgethouder geen permanent toezicht nodig heeft, vallen activiteiten die verband houden met het vergroten van de deelname aan de maatschappij of die op het gebied van de recreatie liggen, niet onder de AWBZ. Als u wel permanent toezicht nodig hebben, mag dat dus wel!

2: Waarom is deze zorg bij u nodig?

In deze rubriek beschrijft u waarom u de zorg nodig hebt die u bij onderdeel 1 hebt beschreven. Waarom heeft u deze zorg nodig en wat gebeurt er als u de zorg niet zou krijgen?

Tip:

Het gaat er niet om dat u (alleen) uw medische geschiedenis opschrijft, maar dat u duidelijk maakt waarom u deze hulp nodig hebt.  Een tip is om uzelf de volgende vraag te stellen: “Wat gebeurt er als ik de zorg niet zou krijgen?”

U stuurt de zorgbeschrijving naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor beoordeelt de zorgbeschrijving zorgt dat de SVB wordt geïnformeerd over de goedkeuring. Ook de (vertegenwoordiger van) de budgethouder ontvangt bericht van het zorgkantoor als de beschrijving is goedgekeurd.

Zorgkantoor keurt af

Als het zorgkantoor de zorgbeschrijving afkeurt, krijgt u de gelegenheid om eenmaal de beschrijving te corrigeren en opnieuw in te sturen. Let wel! De zorg die geleverd wordt moet overeenkomen met de zorgbeschrijving! Is dit niet het geval dan kan er sprake zijn van fraude. Wordt de zorgbeschrijving voor de tweede keer afgekeurd, dan kunt u een bezwaarschift indienen. als u het niet eens bent met de beslissing van het zorgkantoor. Neem voor ondersteuning bij het schrijven van een bezwaarschift contact op met Naar-Keuze.