Logo


 

Meer uren zorg inkopen

Deze periode betekent voor veel budgethouders en hun zorgverleners bezorgdheid over zorgcontinuïteit, geregel en improviseren. Daarom introduceert het ministerie van VWS een tijdelijk pakket aan maatregelen en enkele wijzigingen in het pgb-proces. Zo is het tot 1 juni a.s. mogelijk om extra uren zorg in te kopen bij een zorgverlener waar u al een contract mee heeft, als het zorgkantoor of de gemeente akkoord gaan. Dit geldt voor Wlz, Wmo en Jeugdwet.

Het belangrijkste uitgangspunt bij de maatregelen: de zorg moet doorgaan.
Ook vragen we van budgethouders om met veranderingen in hun zorg en/of ondersteuning, altijd te overleggen met de budgetverstrekker. De verstrekkers (zorgkantoor, zorgverzekeraar of gemeente) denken met de budgethouder mee en ondersteunen hem of haar met het organiseren van (tijdelijke) passende zorg en ondersteuning. Verstrekkers communiceren via hun kanalen op welke wijze u het eenvoudigst met hen in contact komt.
 
Extra uren inkopen Wet langdurige zorg (Wlz)
Wilt u in verband met corona extra uren zorg inkopen bij dezelfde zorgaanbieder? 
U kunt met het formulier ‘Extra kosten als gevolg van Corona’ extra budget aanvragen voor deze kosten. Het formulier dient u in bij het zorgkantoor. Dit geldt voor zowel professionele als niet-professionele zorg. Het zorgkantoor beoordeelt het aangevraagde extra budget en laat u weten of het bedrag wordt toegekend. Vanaf dat moment kan u deze zorg inzetten. Zie onze reactie op deze maatregel. Dit formulier is waarschijnlijk vanaf 7 april digitaal beschikbaar. 
 
Extra uren inkopen Jeugdwet en Wmo
Extra uren inkopen met een persoonsgebonden budget vanuit de Jeugdwet en de Wmo 2015? De regels hiervoor kunnen per gemeente verschillen op basis van gemeentelijke verordeningen. Als u meer uren nodig heeft, moet u dit eerst afstemmen met uw gemeente. 

Vervangende zorg in de Wlz

Voor de Wlz geldt dat u deze nieuwe of vervangende zorg aanvraagt via het formulier ‘Extra Kosten als gevolg van Corona’. Het formulier dient u in bij het zorgkantoor, dit voor zowel professionele als niet-professionele zorg. Het zorgkantoor beoordeelt het aangevraagde extra budget en laat u weten of het bedrag wordt toegekend. Vanaf dat moment kan u deze zorg inzetten. (zie onze reactie)
 
Wanneer u vervangende zorg regelt bij een nieuwe zorgaanbieder dient u een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving in te dienen. Het administratieve goedkeuringstraject van de overeenkomst verloopt vervolgens parallel aan de zorgverlening, en de financiering wordt met terugwerkende kracht geregeld. De zorg die verleend is tot het moment van definitieve beoordeling van de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving zal worden vergoed.  

Ondersteuning
Heeft u ondersteuning nodig bij het invullen van een zorgovereenkomst en/of zorgbeschrijving. Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. 
 
Alternatieven voor dagbesteding
Voor de budgethouders die niet zonder weggevallen dagbesteding kunnen, doet VWS de oproep aan instellingen om op creatieve wijze te zoeken naar alternatieven. Denk hierbij ook aan nieuwe vormen van communicatie (beeldbellen, Skype, individueel). Bekijk de individuele situatie en maak een goede afweging tussen wat kan en wat veilig en verantwoord is.

 
Reactie Naar-Keuze
Voor vele clienten die zorg ontvangen in de Wlz, zal dit geen alternatief zijn omdat beeldbellen geen permenent toezicht beidt. En dat is juist hetgene waarom onze achterban een Wlz indicatie heeft. 
 
VWS vraagt dit ook aan instellingen die budgethouders begeleiden. Normaal gesproken maken deze instellingen een-op-een afspraken met een budgethouder, maar gezien de omstandigheden doet VWS deze oproep landelijk in het belang van alle budgethouders. De zorg kan dan in overleg met de verstrekker direct starten. Betaling (in natura of in pgb) volgt nadat afspraken zijn gemaakt over de wijze van financiering bij de Wmo en Jeugdwet. In de Wlz loopt de betaling door zoals gebruikelijk door.