Logo


 

Overgangsrecht in Regeling Wlz-indiceerbaren

U vindt hier informatie over het Wlz-overgangsrecht voor mensen zonder ZZP (zorgzwaartepakket), ook wel bekend als 'Regeling Wlz-indiceerbaren'. 

Wat houdt het Wlz-overgangsrecht in?In het Wlz-overgangsrecht is geregeld dat een aantal groepen mensen in 2016 nog zorg krijgen die is gebaseerd op hun laatste indicatie in AWBZ-functies en klassen. 

Herindicatietraject

Het CIZ heeft de zorgbehoefte van alle jeugdigen en volwassenen die vallen onder de Regeling Wlz-indiceerbaren beoordeeld. Dit is afgerond in juni 2016. Na de herindicatie heeft het CIZ u of uw wettelijk vertegenwoordiger telefonisch uitleg gegeven en een brief gestuurd met het besluit.

 

Wat gaat er nu gebeuren?

 • Heeft u géén Wlz-indicatie gekregen?
  Dan is het overgangsrecht voor u verlengd tot 1 juli 2017. Tot die datum blijft uw zorg en ondersteuning hetzelfde als in 2016. Daarna is uw gemeente en/of zorgverzekeraar verantwoordelijk voor uw zorg en ondersteuning.  
   
 • Heeft u wel een Wlz-indicatie gekregen?
  Dan houdt u de status ‘Wlz-indiceerbaar’ tot eind 2019. In die periode houdt u recht op de zorg die u nu (in 2016) krijgt.
   
 • Heeft u uw zorgprofiel al voor 1-1-2017 laten ingaan?
  U krijgt dan op dit moment zorg op basis van uw zorgprofiel, wat zo blijft vanaf 2017. Als u tevreden bent over uw zorg, hoeft u niets te doen. Als uw zorgvraag wijzigt en u extra zorg nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met het zorgkantoor om te bespreken welke mogelijkheden er zijn.