Logo


 

Beschermingsmiddelen

U bent mantelzorger, pgb-gefinancierde zorgverlener of pgb-zorgverlener in een huis waarin meerdere budgethouders wonen en zorg gezamenlijk inkopen. 

Tot 1 januari 2022 kunt u onder voorwaarden bij de apotheek gratis mondneusmaskers halen. Dat hangt af van:

  • het aantal besmettingen in uw regio;
  • de (mogelijke) besmetting van uw cliënt.

Op 1 januari 2022 vervalt deze regeling. U kunt dan geen gratis mondneusmaskers meer ophalen bij de apotheek. 

Gratis mondneusmaskers bij hoog risiconiveau op besmettingen in de regio

U kunt gratis medische mondneusmaskers (type IIR) ophalen als het risiconiveau van besmetting in uw regio hoog is. Het risiconiveau in uw regio ziet u op het coronadashboard

 

Gratis mondneusmaskers bij hoog risiconiveau op besmettingen in de regio

U kunt gratis medische mondneusmaskers (type IIR) ophalen als het risiconiveau van besmetting in uw regio hoog is. Het risiconiveau in uw regio ziet u op het coronadashboard

U bent mantelzorger

U woont niet op hetzelfde adres als uw cliënt.

U  krijgt vanaf risiconiveau ‘ernstig’ (niveau 3) mondneusmaskers.

De apotheek controleert of er sprake is van intensieve mantelzorg.

U bent pgb-zorgverlener

Uw budgethouder krijgt vanaf risiconiveau ‘zorgelijk’ (niveau 2) mondneusmaskers. U mag deze eventueel voor hem of haar ophalen bij de apotheek.

De apotheek controleert of er sprake is van pgb-zorg via de toekenningsbeschikking pgb (budgethouder) of via een zorgovereenkomst (zorgverlener).

De apotheek registreert het pakket van medische mondneusmaskers dat u ontvangt op naam van de budgethouder.

De budgethouder ontvangt maximaal 100 mondneusmaskers per maand. Dat zijn 2 pakketten van 50 stuks of is 1 pakket met 100 mondneusmaskers.

Persoonlijke beschermingsmiddelen op recept bij (mogelijke) besmetting

Uw cliënt heeft symptomen van corona en wordt getest

Uw cliënt heeft coronaklachten en laat zich testen. Uw cliënt belt of mailt met de huisarts of GGD-arts. Hij of zij vraagt aan de huisarts of GGD-arts om een recept voor een pakket met persoonlijke beschermingsmiddelen. Uw cliënt krijgt een recept voor een korte termijn-pakket. Dat is een pakket met voldoende beschermingsmiddelen voor de dagen tussen de test en de testuitslag van uw cliënt.  

U gaat met dit recept naar de apotheek. U krijgt het pakket gratis mee. Het pakket wordt door de apotheek geregistreerd op naam van uw cliënt. Uw cliënt blijft thuis.

U kunt de apotheek ook vragen om het pakket thuis te bezorgen.

Op 1 januari 2022 vervalt deze regeling. U kunt dan geen gratis pakket meer ophalen bij de apotheek.