Logo


 

Beschermingsmiddelen

Handschoenen, desinfectiemiddelen en mondkapjes: tijdens de coronacrisis zijn ze schaars. Het ministerie van VWS heeft de inkoop en verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) centraal georganiseerd. Dit geldt voor alle soorten zorg. 
 
In het geval van een corona-besmetting heeft het RIVM richtlijnen opgesteld voor de zorg die buiten het ziekenhuis plaatsvindt, zoals bij de zorgverlening aan budgethouders. Deze zijn leidend in de aanvraag en verdeling van middelen. Zie: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatievoor-professionals .
 
Sommige budgethouders hebben, ongeacht de huidige situatie, voor de dagelijkse zorg PBM nodig. Deze middelen moeten ook voor hen beschikbaar blijven.

VWS heeft deze twee doelgroepen; zorgverleners die te maken krijgen met corona en zorgverleners die regulier ook gebruik maken van PBM, specifiek onder de aandacht gebracht bij de regio-coördinatoren. De regiocoördinatoren hebben aangegeven de vraag voor PBM graag gebundeld te ontvangen.

Op dit moment wordt bekeken hoe dit georganiseerd kan worden. Op dit moment is er sprake van schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen en dit betekent ook dat niet alle aanvragen geleverd kunnen worden.