Logo


 

Heft in Eigen Hand

zaterdag 28 september 2019

 
Tijd
10:00 tot 14:00 uur
Locatie
Gelderland
 

Op zaterdag 28 september van 10.00 tot 13.00 uur vindt in Duiven een bijeenkomst plaats voor alle betrokkenen (zoals ouders/familieleden, besturen en vrijwilligers) bij ouderiniatieven waarbij ouders het initiatief hebben genomen om een (woon) locatie te realiseren voor (hun) kinderen, mensen met een beperking. Ook en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.
 
Tijdens deze bijeenkomst zal Inge Plaisir, onderzoeker van het Centraal Cultureel plan bureau, schrijver van het rapport ’Net als Thuis’ een onderzoek naar Wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking,  een inleiding verzorgen. 
 
Daarnaast zal Jan Willem de Jong, senior inspecteur IGJ vertellen waar de inspectie op let als zij ouderinitiatieven bezoeken. 
 
Ook Chris van de Ven, van “Hope XXL voor betere wereld” zal een bijdrage leveren. 
 
Natuurlijk is er ook volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. U kunt een van de drie workshops bezoeken. Wij rekenen op een grote opkomst.  Na afloop wordt u een lunch aangeboden door de initiatiefnemers. (Droo-huus, ouderinitiatief in Duiven en Naar-Keuze, budgethoudersvereniging). 
 
De bijeenkomst is gratis
 
U kunt zich voor 20 september aanmelden via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/duiven2019 
 
Een week van te voren ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving. 
 
Programma 
 
  9.30 - 10.00 uur Ontvangst met koffie en thee 

10.00 - 10.10 uur Welkom door Henk Reimert, dagvoorzitter

10.10 - 10.20 uur ‘Hope XXL voor een betere wereld’ door Chris vd Ven

10.20 - 11.00 uur ‘Net als Thuis’ door Inge Plaisir SCP 

11.00 - 11.30 uur Kwaliteit in een ouderinitiatief door J. W. de Jong, IGJ 

11.30 - 11.45 uur Pauze.

11.45 - 13.00 uur Workshop

13.00 – 14.00 uur Lunch
 
Workshops/onderwerpen*

- Behandeling Wlz in ouderinitiatieven (als bewoners ouder worden)

- Governance Zorg in ouderiniatieven 

- Als de initiatiefnemers ouder worden; hoe gaan we verder?
 
Graag tot ziens op 28 september!
 
Henk Reimert, Frank Knippenborg en Dorien Kloosterman