Logo


 

Algemene ledenvergadering

zaterdag 23 maart 2019

 
Tijd
10:00 tot 15:00 uur
Locatie
Zalencentrum Nieuw Salem in Driebergen
 

Op zaterdag 23 maart 2018 organiseert Budgethoudersvereniging Naar-Keuze de landelijke ledendag. Deze themadag zal dit jaar plaats vinden in Driebergen.


De dag is bestemd voor leden van Naar-Keuze en belangstellenden die een Persoonsgebonden Budget hebben of overwegen zorg door middel van een PGB in te kopen. Tussen 10.00 en 11.00 uur vindt de (besloten) jaarvergadering plaats voor leden van Naar-Keuze. Ook voor de jaarvergadering kunt u zich aanmelden. Om 11.00 uur start de themadag.

 

Bijdrage
Voor de onkosten (inclusief lunch) wordt een eigen bijdrage gevraagd van  € 20,00.

 

Programma

Centraal thema  deze bijeenkomst is:  
De gevolgen van de invoering van de Wet Zorg & Dwang. (WZD)

Onze gast deze ochtend is Hugo van der Wal, verantwoordelijk beleidsambtenaar van VWS voor de invoering van de Wet Zorg en Dwang.

Inmiddels is er ook speciaal voor de situaties waarbij cliënten niet in een instelling verblijven maar thuis of in een kleinschalige woonvorm zoals ouderinitiatieven, een Algemene Maatregel van Bestuur verschenen. De Tweede Kamer heeft via een schriftelijk verslag vragen gesteld over deze AMvB welke op dit moment worden beantwoord door de ambtenaren van VWS (waaronder Hugo van der Wal). Wij vinden het heel belangrijk om met u en het ministerie te discussiëren over de gevolgen voor mensen die thuis zorg ontvangen of in een kleinschalige initiatief zoals ouderinitiatief, Thomashuis, particuliere initiatieven voor wonen en dagbesteding als de WZD is ingevoerd per 1 januari 2020. Wat mag er wel en wat mag er niet? Welke stappen moeten worden gezet? Wij rekenen op een grote opkomst.

 

Tijdens het middagprogramma zullen we daar met elkaar over doorspreken en een aantal praktische handvatten geven. Uiteraard wordt u ook bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van PGB. 

 

 

Aanmelden
Komt u met meer dan een persoon, dan kunt u de overige deelnemers vervolgens ook inschrijven. Elke deelnemer wordt apart genoteerd. U ontvangt rond 20 maart een bevestiging, het definitieve programma en routebeschrijving. 

https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/ledendag2019