Foto elysion
Logo wooninitiatieven.nl
Foto elysion02

 

Wooninitiatieven.nl is een ontmoetingssite voor mensen met een beperking en hun ouders. Hier vindt u een overzicht van wooninitiatieven, oproepen, begeleidingsmogelijkheden en veel links naar informatie over wooninitiatieven.Jeugdland

Bij een wooninitiatief ligt het initiatief bij de mensen met een beperking, ouders of verwanten. Zij hebben de zeggenschap en regie in een traject dat moet leiden tot wonen met begeleiding, in welke gewenste vorm dan ook.

Steeds vaker worden dit soort initiatieven ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke, meervoudig complexe of psychiatrische beperking.

Op deze site kunt u ervaringen uitwisselen over wooninitiatieven.

Datum volgende bijeenkomst Platform Wooninititatieven Zuid Nederland

De volgende bijeekomst van Platform Wooninitiatieven Zuid nederland vindt plaats op zaterdag 12 novenber 2016 in Breda bij MEE, Heerbaan 100.

Logo Wooninitiatieven Zuid Nederland   wit